/
/

Basala hygienrutiner

Att vårdpersonal av alla kategorier konsekvent tillämpar basala hygienrutiner i sitt arbete är den mest grundläggande åtgärden för att förebygga vårdrelaterade infektioner inom alla former av vård och omvårdnad.

Skydda antibiotikan så att den kan skydda oss

Du kan bidra till kampanjen Skydda antibiotikan genom att sprida följande uppmaningar:

 • Tvätta händerna för att undvika smitta
 • Prata med din läkare eller veterinär om när antibiotika gör nytta
 • Använd inte överbliven antibiotika utan lämna in den på apoteket
 • Från och med den 1 januari 2016 gäller hygienregler vid arbete inom hemtjänsten, särskilda boenden och vissa LSS-boenden. Läs mer om reglerna

  Socialstyrelsens föreskrifter

  Socialstyrelsens föreskrifter om basal hygien inom hälso- och sjukvården anger de krav som alla verksamheters lokala basala hygienrutiner ska vara grundade på. Följande gäller vid undersökning, vård och behandling eller annan direktkontakt med patienter:

  • Arbetskläderna ska ha korta ärmar.
  • Arbetskläderna ska bytas dagligen, eller vid behov oftare.
  • Händerna och underarmarna ska vara fria från armbandsur och smycken.
  • Händerna ska desinfekteras med ett alkoholbaserat handdesinfektionsmedel, eller något annat medel med motsvarande effekt, omedelbart före och efter varje direktkontakt med en patient.
  • Händerna ska desinfekteras både före och efter användning av handskar.
  • Händerna ska, om de är synligt smutsiga, tvättas med vatten och flytande tvål innan de desinfekteras.
  • Vid vård av en patient med gastroenterit ska händerna alltid tvättas med vatten och flytande tvål före desinfektion.
  • Händer som har tvättats ska vara torra innan de desinfekteras.
  • Ett engångsförkläde av plast eller en skyddsrock ska användas, om det finns en risk för att arbetskläderna kommer i kontakt med kroppsvätskor eller annat biologiskt material.
  • Skyddshandskar för engångsbruk ska användas vid kontakt med eller risk för kontakt med kroppsvätskor eller annat biologiskt material.
  • Skyddshandskarna ska tas av direkt efter ett arbetsmoment och bytas ut mellan olika arbetsmoment.

  Arbetsmiljöverkets föreskrifter

  När det gäller personalens skydd mot smitta har Arbetsmiljöverket gett ut föreskrifter, bland annat:

  23 myndigheter och organisationer arbetar för att skydda antibiotikan

  Människors val i vardagen kan bidra till att antibiotika kan användas även i framtiden. Det handlar om att med enkla medel förebygga infektioner, använda antibiotika klokt och bidra till att den inte sprids i miljön. 23 myndigheter och organisationer arbetar för att gemensamt öka kunskapen om antibiotikaresistens och hur man själv kan agera.

  www.skyddaantibiotikan.se finns fakta och möjligheter att dela text och bilder i sociala medier.