/
/

Basala hygienrutiner

Att vårdpersonal av alla kategorier konsekvent tillämpar basala hygienrutiner i sitt arbete är den mest grundläggande åtgärden för att förebygga vårdrelaterade infektioner inom alla former av vård och omvårdnad.

Från och med den 1 januari 2016 kommer de hygienregler som redan gäller inom sjukvården även att gälla vid arbete inom hemtjänsten, särskilda boenden och vissa LSS-boenden. Läs mer om de nya reglerna

Socialstyrelsens föreskrifter

Socialstyrelsens föreskrifter om basal hygien inom hälso- och sjukvården anger de krav som alla verksamheters lokala basala hygienrutiner ska vara grundade på. Följande gäller vid undersökning, vård och behandling eller annan direktkontakt med patienter:

 • Arbetskläderna ska ha korta ärmar.
 • Arbetskläderna ska bytas dagligen, eller vid behov oftare.
 • Händerna och underarmarna ska vara fria från armbandsur och smycken.
 • Händerna ska desinfekteras med ett alkoholbaserat handdesinfektionsmedel, eller något annat medel med motsvarande effekt, omedelbart före och efter varje direktkontakt med en patient.
 • Händerna ska desinfekteras både före och efter användning av handskar.
 • Händerna ska, om de är synligt smutsiga, tvättas med vatten och flytande tvål innan de desinfekteras.
 • Vid vård av en patient med gastroenterit ska händerna alltid tvättas med vatten och flytande tvål före desinfektion.
 • Händer som har tvättats ska vara torra innan de desinfekteras.
 • Ett engångsförkläde av plast eller en skyddsrock ska användas, om det finns en risk för att arbetskläderna kommer i kontakt med kroppsvätskor eller annat biologiskt material.
 • Skyddshandskar för engångsbruk ska användas vid kontakt med eller risk för kontakt med kroppsvätskor eller annat biologiskt material.
 • Skyddshandskarna ska tas av direkt efter ett arbetsmoment och bytas ut mellan olika arbetsmoment.

Arbetsmiljöverkets föreskrifter

När det gäller personalens skydd mot smitta har Arbetsmiljöverket gett ut föreskrifter, bland annat: