Vi använder kakor för att förbättra webbplatsen

Den här webbplatsen använder kakor (cookies) för att underlätta ditt besök och för att göra webbplatsen bättre. Läs mer om kakor.Kompetensstöd om våld i nära relationer till kommuner och ideella organisationer

Det är viktigt att socialnämnder och ideella föreningar (kvinnojourer med flera) känner till hur roll- och ansvarsfördelningen ser ut i arbetet med våld i nära relationer. Socialstyrelsen arbetar för att socialtjänstens stöd till våldsutsatta kvinnor, barn och våldsutövare ska vara rättssäkert och jämlikt över landet.

Varje år utsätts omkring 75 000 kvinnor i åldrarna 15 och 84 år för våld av sin partner eller tidigare partner. Det motsvarar två procent av alla kvinnor i Sverige. Samtidigt bedöms var tionde barn ha upplevt våld i hemmet. Sannolikheten är stor för att det barn som upplever våld i hemmet också blir slagen själv.

Större behov av vård, omsorg och skydd

Våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld har stora behov av vård, omsorg och skydd på kort och lång sikt. Våldsutsatta kvinnor har generellt sämre allmän fysisk och psykisk hälsa jämfört med andra. Läkemedelskonsumtion är också högre. Andelen kvinnor som övervägt eller försökt ta sitt liv är markant högre bland kvinnor som utsatts för våld än bland dem som inte utsatts för våld.

Länsstyrelserna ger regionalt kompetensstöd

Länsstyrelsen ger kunskaps- och utvecklingsstöd till kommuner och ideella organisationer. Det kan handla om utbildningsdagar, seminarier och annat. Information om vad varje länsstyrelse erbjuder finns på Länsstyrelsernas gemensamma webbplats.

Socialstyrelsens publikationer ingår i kompetensstödet

Socialstyrelsen stödjer länsstyrelserna genom att ta fram normerande och vägledande material om våld i nära relationer.

Utbildningsmaterial om särskilda grupper

Bedömningsmetod för arbete mot våld

Statsbidrag för arbete mot våld i nära relationer

Kommuner och ideella föreningar har kunnat söka statsbidraget Utvecklingsmedel för arbete mot våld för att utveckla sitt arbete med våldsutsatta kvinnor, barn som bevittnat våld och personer som utövar våld.