Våld i nära relationer

Våld i nära relationer är ett stort samhällsproblem och inbegriper såväl rättsliga som sociala och hälso- och sjukvårdsaspekter. Våldet är alltid en kränkning av de utsattas mänskliga rättigheter.

Alla som är utsatts för våld i nära relationer har rätt till stöd och skydd från samhället. Våldet drabbar framför allt kvinnor och utövaren är oftast en man. Trots likabehandlingsprincipen fokuserar både socialtjänstlagen och samhällets satsningar på våldsutsatta kvinnor. Syftet med att lyfta fram kvinnorna är att ge skydd åt offer för könsrelaterat våld.

Vad räknas som våld i nära relationer?

Definition av utsatthet och våld i nära relationer

Regionala konferenser under hösten 2014

Socialstyrelsen arrangerade tillsammans med länsstyrelserna regionala konferenser under hösten 2014.
Socialnämnders och vårdgivares ansvar i arbetet med våld i nära relationer

Publicerat om detta ämne