Våld i nära relationer

Våld i nära relationer är ett stort samhällsproblem och inbegriper såväl rättsliga som sociala och hälso- och sjukvårdsaspekter. Våldet är alltid en kränkning av de utsattas mänskliga rättigheter.

Alla som är utsatts för våld i nära relationer har rätt till stöd och skydd från samhället. Våldet drabbar framför allt kvinnor och utövaren är oftast en man. Trots likabehandlingsprincipen fokuserar både socialtjänstlagen och samhällets satsningar på våldsutsatta kvinnor. Syftet med att lyfta fram kvinnorna är att ge skydd åt offer för könsrelaterat våld.

Definition av utsatthet och våld i nära relationer

 

Dags att söka statsbidrag
Nu kan du söka statsbidrag till kvinnojourer och tjejjourer. Statsbidraget ska stödja lokala ideella organisationers verksamhet som riktas till våldsutsatta kvinnor och deras barn samt våldsutsatta flickor. Verksamheterna ska erbjuda kvinnorna, deras barn och flickorna stöd och skydd mot mäns våld.
Statsbidrag till kvinno- och tjejjourer

Internetbaserat stöd och behandling av våldsutsatta

Forskare vid Linköpings universitet har utvecklat och utvärderat två internetbaserade metoder för personer utsatta för våld i nära relationer. Båda metoderna gav i en första utvärdering lovande resultat.

  • MIRA är en interaktiv webbsida som ska motivera personer som utsätts för våld i en nuvarande relation att förändra sin situation.
  • IRIS är en metod för internetbaserad kognitiv beteendeterapi med syfte att förbättra den psykiska hälsan hos tidigare våldsutsatta.

Uppdraget till Linköpings universitet kommer från Socialstyrelsen och rapporterna finns att ladda ner på deras webbplats.