Sex mot ersättning

Kunskapsområdet sexuell utsatthet utvecklas snabbt och ny kunskap tillkommer kontinuerligt. Socialstyrelsen tillhandahåller därför utbildningsmaterial som handlar om att ge stöd till barn, unga och vuxna som har erfarenhet av sex mot ersättning.

För att öka yrkesverksammas medvetenhet om sexuella risksituationer som barn, unga och vuxna kan befinna sig i har Socialstyrelsen tagit fram ett utbildningsmaterial i form av en webbutbildning och en skrift. Syftet är att presentera lättillgänglig information om den senaste kunskapen inom området.

Webbutbildning

Webbutbildningen har två inriktningar, en för personer som arbetar med barn och unga och en för dem som arbetar med vuxna. Utbildningen innehåller filmer, faktatexter, berättelser och praktiska övningar som deltagaren kan använda som självstudiematerial. Webbutbildningen innehåller också ett diskussionsunderlag som ska fungera som ett stöd för dialog och vidare diskussion på arbetsplatsen.

Introduktionsfilmer till webbutbildningen

Sex mot ersättning - vuxna

 

Sex mot ersättning - barn 

Skriftligt utbildningsmaterial

Socialstyrelsen publicerar också två skrifter om sex mot ersättning. Den ena fokuserar på barn och unga och den andra på vuxna. Skrifterna kompletterar och fördjupar innehållet i webbutbildningen. Förutom de senaste forskningsrönen ger de även verktyg för att identifiera, samtala och fånga upp personer som behöver stöd eller skydd på grund av att de har sex mot ersättning.