Hälsorisker

Kvinnlig könsstympning kan få en rad konsekvenser för flickors och kvinnors fysiska och psykiska hälsa samt sexualliv. Konsekvenserna beror på vilken typ av könsstympning som utförts och graden av stympning.

Kvinnlig könsstympning utgör ett hälsoproblem, med både akuta och långsiktiga risker. Oavsett hälsoriskerna är könsstympning alltid ett brott mot flickan och kvinnans kroppsliga integritet och mänskliga rättigheter, och visar på hennes underordnade situation i samhället.

Hälsorisker på kort sikt

Efter stympningen kan flickorna drabbas av chock, blodförlust, stelkramp, svårigheter att urinera, underlivsinfektioner och infektioner i urinvägarna. Nerver och stora blodkärl, de angränsande vävnaderna, ändtarmsmynningen och urinröret kan bli skadade. Operationerna utförs med knivar, rakblad eller saxar som inte alltid är steriliserade och då operationen ofta sker kollektivt, finns också risk för hiv-infektion.

Risk för infektion, cystor och problem vid förlossning längre fram

Även om inte alla upplever besvär kan de långsiktiga konsekvenserna bestå av smärta och värk i underlivet, ärrbildningar, cystor och infektioner. Urinröret kan skadas och många får problem med att kissa, det kan exempelvis innebära att det tar lång tid för könsstympade flickor och kvinnor att kissa. Det kan också öka risken för urinvägsinfektioner.

Svåra menstruationssmärtor och smärtor som kommer sig av att menstruationsblod stockar sig i vagina förekommer. Könsstympning kan ge upphov till komplikationer vid förlossning och många kvinnor får allvarliga psykiska problem.

Risk för konsekvenser även för kvinnornas män

Även män kan möta konsekvenser av kvinnlig könsstympning. Det kan vara fysiskt smärtsamt att genomföra samlag med en könsstympad kvinna och det kan även vara smärtsamt att behöva orsaka kvinnan lidande.