Förekomst

Världshälsoorganisationen uppskattar att mellan 100 och 140 miljoner flickor och kvinnor i världen är könsstympade. Majoriteten av dessa finns i några afrikanska länder.

 

Förekomst av könsstympning

Även i vissa delar av Mellanöstern, till exempel i den kurdiska delen av Irak, finns belagt att det förekommer könsstympning. Varje år räknar man med att cirka 3 miljoner flickor i Afrika riskerar att bli utsatta för något slags ingrepp i de yttre könsorganen. Migration gör att det finns flickor och kvinnor i alla delar av världen som blivit könsstympade.

Flickor och kvinnor i Sverige som är könsstympade

Socialstyrelsen har uppskattat att det bor närmare 38 000 flickor och kvinnor i Sverige som kan ha varit utsatta för könsstympning. De största grupperna är flickor och kvinnor från Somalia, Eritrea, Etiopien, Egypten och Gambia. Socialstyrelsen uppskattar att cirka 7 000 av dessa är flickor under 18 år.