Socialstyrelsens dödsfallsutredningar av barn och vuxna som avlidit med anledning av brott – publicerat om detta ämne