/
/

Pågående terminologiarbeten

På denna sida finns samlad information över pågående projekt som ska leda till att nya begrepp och termer publiceras i Socialstyrelsens termbank.

Särskild sjukvårdsledning vid allvarlig händelse

Projektet Implementering av gemensamma grunder för samverkan och ledning vid samhällsstörningar i landstingen tar under hösten 2017 fram en process för särskild sjukvårdsledning vid allvarlig händelse. Ett terminologiarbete utförs inom projektet för att identifiera och utreda de centrala begrepp som behövs för att beskriva processen och arbeta i den. De termer och begreppsdefinitioner som tas fram tillhör fackområdet katastrofmedicinsk beredskap. I viss mån berörs även andra termer och begrepp inom fackområdet krisberedskap.

Sällsynta diagnoser

2012 kom Sällsynta sjukdomar – En slutrapport om nationell funktion och förslag till strategi. I rapporten står det att Socialstyrelsen ska ta fram en definition av sällsynta sjukdomar. Terminologiarbetet består i att utreda begreppet sällsynta sjukdomar samt närliggande begrepp som också kan komma att resultera i termposter i termbanken.