/
/

Andra myndighetsuppgifter

Kontakt

Smittskyddverksamhet till Folkhälsomyndigheten

Den 1 juli flyttar delar av Socialstyrelsens verksamhet inom smittskydd till Folkhälsomyndigheten.
Läs mer om förändringen.