/
/

Sök i tandvårdsriktlinjerna

Sök i riktlinjerna vänder sig främst till dig som arbetar med vuxentandvård. Du kan söka och filtrera bland samtliga rekommendationer utifrån olika tillstånd, åtgärder eller prioritet.


Tillstånd Åtgärd Rekommendation
Aggressiv parodontit Förbättrad munhygien  2
Aggressiv parodontit Tandkräm med tillsats av antimikrobiell substans  9
Aggressiv parodontit Munsköljning med antiseptisk lösning som komplement till tandborstning 10
Aggressiv parodontit Rökstopp  5
Aggressiv parodontit Mekanisk infektionsbehandling - sektionsvis - för avlägsnande av balterieplack och mineraliserade beläggningar  2
Aggressiv parodontit Mekanisk infektionsbehandling- "full-mouth" - för avlägsnande av bakterieplack och mineraliserade beläggningar  2
Aggressiv parodontit Mekanisk infektionsbehandling - "full-mouth disinfection" - för avlägsnande av bakterieplack och mineraliserade beläggningar Icke-göra
Aggressiv parodontit Laser vid infektionsbehandling för avlägsnande av bakterieplack och mineraliserade beläggningar  7
Aggressiv parodontit Spolning av tandköttsfickor med antimikrobiell lösning 10
Aggressiv parodontit Lokal behandling med klorhexidingel 10
Aggressiv parodontit Lokal tilläggsbehandling med klorhexidinchip  7
Aggressiv parodontit Lokal tilläggsbehandling med antibiotika 10
Aggressiv parodontit Systemisk tilläggsbehandling med antibiotika  5
Aggressiv parodontit Systemisk tilläggsbehandling med antiinflammatoriskt preparat (doxycyklin i låg dos) FoU
Aggressiv parodontit Kirurgisk behandling - gingivektomi - för infektionskontroll 10
Aggressiv parodontit Kirurgisk behandling - lambåkirurgi - för infektionskontroll  2
Aggressiv parodontit Regelbunden stödbehandling  2
Djup bendefekt vid tand (associerad med kronisk eller aggressiv parodontit) Rekonstruktiv behandling - membran (GTR) - som tillägg till lambåkirurgi  3
Djup bendefekt vid tand (associerad med kronisk eller aggressiv parodontit) Rekonstruktiv behandling - emaljmatrixprotein - som tillägg till lambåkirurgi  3
Djup bendefekt vid tand (associerad med kronisk eller aggressiv parodontit) Rekonstruktiv behandling - benersättningsmaterial - som tillägg till lambåkirurgi  3
Djup bendefekt vid tandimplantat (associerad med periimplantit) Rekonstruktiv behandling - membran (GTR) - som tillägg till lambåkirurgi FoU
Djup bendefekt vid tandimplantat (associerad med periimplantit) Rekonstruktiv behandling - benersättningsmaterial - som tillägg till lambåkirurgi FoU
Furkationsinvolverad tand grad II (associerad med kronisk eller aggressiv parodontit) Rekonstruktiv behandling - membran (GTR) - som tillägg till lambåkirurgi  6
Furkationsinvolverad tand grad II (associerad med kronisk eller aggressiv parodontit) Rekonstruktiv behandling - emaljmatrixprotein - som tillägg till lambåkirurgi  6
Furkationsinvolverad tand grad II (associerad med kronisk eller aggressiv parodontit) Rekonstruktiv behandling - benersättningsmaterial - som tillägg till lambåkirurgi FoU
Furkationsinvolverad tand grad III, underkäksmolar (associerad med kronisk eller aggressiv parodontit) Tunnelering  5
Furkationsinvolverad tand grad II-III (associerad med kronisk eller aggressiv parodontit) Rotseparation eller rotresektion  5
Gingivit Förbättrad munhygien  5
Gingivit Tandkräm med tillsats av antimikrobiell substans  7
Gingivit Munsköljning med antiseptisk lösning som komplement till tandborstning  8
Gingivit Professionell tandrengöring 10
Kronisk parodontit Förbättrad munhygien  3
Kronisk parodontit Tandkräm med tillsats av antimikrobiell substans  8
Kronisk parodontit Munsköljning med antiseptisk lösning som komplement till tandborstning 10
Kronisk parodontit Rökstopp  5
Kronisk parodontit Mekanisk infektionsbehandling - sektionsvis - för avlägsnande av bakterieplack och mineraliserade beläggningar  3
Kronisk parodontit Mekanisk infektionsbehandling - "full-mouth" - för avlägsnande av bakterieplack och mineraliserade beläggningar  3
Kronisk parodontit Mekanisk infektionsbehandling - "full-mouth disinfection" - för avlägsnande av bakterieplack och mineraliserade beläggningar Icke-göra
Kronisk parodontit Laser vid infektionsbehandling för avlägsnande av bakterieplack och mineraliserade beläggningar  7
Kronisk parodontit Spolning av tandköttsfickor med antimikrobiell lösning 10
Kronisk parodontit Lokal behandling med klorhexidingel 10
Kronisk parodontit Lokal tilläggsbehandling med klorhexidinchip  6
Kronisk parodontit Lokal tilläggsbehandling med antibiotika 10
Kronisk parodontit Systemisk tilläggsbehandling med antibiotika 10
Kronisk parodontit Systemisk tilläggsbehandling med antiinflammatoriskt preparat (doxycyklin i låg dos) 10
Kronisk parodontit Kirurgisk behandling - gingivektomi - för infektionskontroll  8
Kronisk parodontit Kirurgisk behandling - lambåkirurgi - för infektionskontroll  3
Kronisk parodontit Regelbunden stödbehandling  3
Lokal mjukvävnadsretraktion vid tand Rekonstruktiv kirurgi - lambåteknik  6
Lokal mjukvävnadsretraktion vid tand Rekonstruktiv kirurgi - tilläggsbehandling med bindvävnadstransplantat  5
Lokal mjukvävnadsretraktion vid tand Rekonstruktiv kirurgi - tilläggsbehandling med membran (GTR) Icke-göra
Lokal mjukvävnadsretraktion vid tand Rekonstruktiv kirurgi - tilläggsbehandling med emaljmatrixprotein  5
Lokal mjukvävnadsretraktion vid tand Rekonstruktiv kirurgi - fritt mjukvävnadstransplantat (gingiva-transplantat) Icke-göra
Lokal mjukvävnadsretraktion vid tandimplantat Rekonstruktiv kirurgisk behandling  9
Läkemedelsorsakad gingival överväxt (omfattande hyperplasi) Infektionskontroll - Professionell tandrengöring och munhygieninstruktion som enda åtgärd  9
Läkemedelsorsakad gingival överväxt (omfattande hyperplasi) Kirurgisk behandling i kombination med infektionskontroll och stödbehandling  4
Mukosit vid tandimplantat Förbättrad munhygien  5
Mukosit vid tandimplantat Tandkräm med tillsats av antimikrobiell substans  8
Mukosit vid tandimplantat Munsköljning med antiseptisk lösning som komplement till tandborstning  9
Mukosit vid tandimplantat Professionell rengöring av tandimplantat för avlägsnande av plack och mineraliserande beläggningar  8
Nekrotiserande gingivit och parodontit Infektionskontroll - mekanisk och medikamentell  2
Ofullständigt rotfylld tand utan apikal parodontit med exponerat rotkanalssystem Revisionsbehandling  6
Ofullständigt rotfylld tand utan apikal parodontit utan exponerat rotkanalssystem Revisionsbehandling 10
Parodontal abscess Dränage och systemisk antibiotikabehandling  2
Parodontit som en manifestation av Downs syndrom Infektionskontroll - icke kirurgisk och kirurgisk - inklusive frekvent stödbehandling  3
Parodontit som en manifestation av neutropeni Infektionskontroll - icke kirurgisk och kirurgisk - inklusive frekvent stödbehandling  2
Periimplantit Förbättrad munhygien  3
Periimplantit Tandkräm med tillsats av antimikrobiell substans  9
Periimplantit Munsköljning med antiseptisk lösning som komplement till tandborstning 10
Periimplantit Rökstopp  5
Periimplantit Mekanisk infektionsbehandling för avlägsnande av bakterieplack och mineraliserade beläggningar  6
Periimplantit Laser vid infektionsbehandling för avlägsnande av bakterieplack och mineraliserade beläggningar  8
Periimplantit Spolning av fördjupade fickor med antimikrobiell lösning 10
Periimplantit Lokal tilläggsbehandling med klorhexidin  9
Periimplantit Lokal tilläggsbehandling med antibiotika 10
Periimplantit Systemisk tilläggsbehandling med antibiotika  8
Periimplantit Systemisk behandling med antibiotika som enda behandling Icke-göra
Periimplantit Systemisk tilläggsbehandling med antiinflammatoriskt preparat (doxycyklin i låg dos) FoU
Periimplantit Lambåkirurgi med fickreduktion  4
Periimplantit Regelbunden stödbehandling  3
Pulpanekros med apikal parodontit Rotbehandling (nekrosbehandling)  3
Pulpanekros med apikal parodontit Rotbehandling (nekrosbehandling) - vid ett behandlingstillfälle  3
Pulpanekros med apikal parodontit där ortograd rotbehandling bedöms ha hög risk för komplikationer Apikalkirurgisk behandling med retrograd fyllning  6
Pulpanekros utan apikal parodontit Rotbehandling (nekrosbehandling)  3
Rotfylld tand med apikal parodontit Revisionsbehandling  6
Rotfylld tand med apikal parodontit Apikalkirurgisk behandling med retrograd fyllning  6
Rotfylld tand med apikal parodontit Apikalkirurgisk behandling utan retrograd fyllning  8
Symtomatisk apikal parodontit med spridning och påverkat allmäntillstånd Antibiotikabehandling och dränage  2
Symtomatisk apikal parodontit utan påverkat allmäntillstånd Symtomatisk behandling - enbart utrymning av pulpakavum  4
Symtomatisk apikal parodontit utan påverkat allmäntillstånd Symtomatisk behandling - fullständig rensning av rotkanalssystemet  2
Symtomatisk apikal parodontit utan påverkat allmäntillstånd Systemisk antibiotikabehandling som tillägg till rensning av rotkanalssystemet 10
Symtomatisk apikal parodontit utan påverkat allmäntillstånd Enbart systemisk antibiotikabehandling  9

Sök och avgränsa

Kontakt

Sofia Orrskog
075-247 32 69