Vi använder kakor för att förbättra webbplatsen

Den här webbplatsen använder kakor (cookies) för att underlätta ditt besök och för att göra webbplatsen bättre. Läs mer om kakor./
/

Sök i tandvårdsriktlinjerna

Sök i riktlinjerna vänder sig främst till dig som arbetar med vuxentandvård. Du kan söka och filtrera bland samtliga rekommendationer utifrån olika tillstånd, åtgärder eller prioritet.


Tillstånd Åtgärd Rekommendation
Aggressiv parodontit Förbättrad munhygien  2
Aggressiv parodontit Tandkräm med tillsats av antimikrobiell substans  9
Aggressiv parodontit Munsköljning med antiseptisk lösning som komplement till tandborstning 10
Aggressiv parodontit Rökstopp  5
Aggressiv parodontit Mekanisk infektionsbehandling - sektionsvis - för avlägsnande av balterieplack och mineraliserade beläggningar  2
Aggressiv parodontit Mekanisk infektionsbehandling- "full-mouth" - för avlägsnande av bakterieplack och mineraliserade beläggningar  2
Aggressiv parodontit Mekanisk infektionsbehandling - "full-mouth disinfection" - för avlägsnande av bakterieplack och mineraliserade beläggningar Icke-göra
Aggressiv parodontit Laser vid infektionsbehandling för avlägsnande av bakterieplack och mineraliserade beläggningar  7
Aggressiv parodontit Spolning av tandköttsfickor med antimikrobiell lösning 10
Aggressiv parodontit Lokal behandling med klorhexidingel 10
Aggressiv parodontit Lokal tilläggsbehandling med klorhexidinchip  7
Aggressiv parodontit Lokal tilläggsbehandling med antibiotika 10
Aggressiv parodontit Systemisk tilläggsbehandling med antibiotika  5
Aggressiv parodontit Systemisk tilläggsbehandling med antiinflammatoriskt preparat (doxycyklin i låg dos) FoU
Aggressiv parodontit Kirurgisk behandling - gingivektomi - för infektionskontroll 10
Aggressiv parodontit Kirurgisk behandling - lambåkirurgi - för infektionskontroll  2
Aggressiv parodontit Regelbunden stödbehandling  2
Akut käkledsartrit associerad med inflammatorisk sjukdom Ocklusal korrigering Icke-göra
Akut käkledssmärta (artralgi) Ocklusal korrigering Icke-göra
Avsaknad av tand eller tänder i sidosegment Luckslutning med ortodontisk apparatur  7
Avsaknad av tand eller tänder i sidosegment Förbehandling med ortodontisk apparatur inför tandersättning  7
Bruxism och annan orofacial parafunktion Elektrisk biofeedback  7
Bruxism och annan orofacial parafunktion Transkutan elektrisk nervstimulering (TENS) 10
Bruxism och annan orofacial parafunktion Bettskena  6
Djup bendefekt vid tand (associerad med kronisk eller aggressiv parodontit) Rekonstruktiv behandling - membran (GTR) - som tillägg till lambåkirurgi  3
Djup bendefekt vid tand (associerad med kronisk eller aggressiv parodontit) Rekonstruktiv behandling - emaljmatrixprotein - som tillägg till lambåkirurgi  3
Djup bendefekt vid tand (associerad med kronisk eller aggressiv parodontit) Rekonstruktiv behandling - benersättningsmaterial - som tillägg till lambåkirurgi  3
Djup bendefekt vid tandimplantat (associerad med periimplantit) Rekonstruktiv behandling - membran (GTR) - som tillägg till lambåkirurgi FoU
Djup bendefekt vid tandimplantat (associerad med periimplantit) Rekonstruktiv behandling - benersättningsmaterial - som tillägg till lambåkirurgi FoU
Djup dentinkariesskada med risk för läsion Stegvis (successiv) exkavering  3
Djup dentinkariesskada med risk för läsion Indirekt överkappning (ofullständig exkavering) FoU
Djupt bett Reduktion av vertikal överbitning med ortodontisk apparatur  7
Dysocklusion som inte kan observeras kliniskt Bettskena  8
Dysocklusion som inte kan observeras kliniskt Ocklusal korrigering Icke-göra
Enskild tand i frontsegment (3:a till 3:a) med måttlig till stor defekt som ger funktionsstörning Fasad - keram  4
Enskild tand i frontsegment (3:a till 3:a) med måttlig till stor defekt som ger funktionsstörning Fasad - komposit  6
Enskild tand i frontsegment (3:a till 3:a) med måttlig till stor defekt som medför funktionsstörning Krona metallkeramik / kärnförstärkt helkeramik / glaskeramik  4
Enskild tand i sidosegment med måttlig till stor defekt som ger funktionsstörning Krona - metallkeramik eller kärnförstärkt helkeramik  6
Enskild tand i sidosegment med måttlig till stor defekt som ger funktionsstörning Onlay - keram  6
Enskild tand med defekt som ger funktionsstörning (orsakad av rotkaries, icke tuggbelastad) Fyllningsterapi komposit  5
Enskild tand med defekt som ger funktionsstörning (orsakad av rotkaries, icke tuggbelastad) Fyllningsterapi glasjonomer  5
Enskild tand med måttlig till stor defekt som ger funktionsstörning och som kräver rotbehandling Krona med stiftförankring (laboratorieframställt eller klinikframställt)  3
Enskild tand med måttlig till stor defekt som ger funktionsstörning och som kräver rotbehandling Krona utan stiftförankring  4
Enskild tand med måttlig till stor defekt som ger funktionsstörning och som kräver rotbehandling Extraktion och implantat med krona  5
Enskild tand med ringa till måttlig defekt som ger funktionsstörning Fyllningsterapi komposit  5
Enskild tand med ringa till måttlig defekt som ger funktionsstörning Fyllningsterapi glasjonomer  8
Enskild tand med ringa till måttlig defekt som medför funktionsstörning Inlägg - metall  5
Enskild tand med ringa till måttlig defekt som medför funktionsstörning Inlägg - keram, laboratorieframställt  6
Enskild tand med ringa till måttlig defekt som medför funktionsstörning Inlägg - keram, klinikframställt  6
Enskild tand med ringa till måttlig defekt som medför funktionsstörning Inlägg komposit  6
Entandslucka i sidosegment som ger funktionsstörning Tandstödd bro  5
Entandslucka i sidosegment som ger funktionsstörning Tandstödd extensionsbro  6
Entandslucka i sidosegment som ger funktionsstörning Implantatstödd krona  5
Entandslucka i sidosegment som ger funktionsstörning Etsbro  8
Entandslucka i underkäkens frontsegment (3:a till 3:a) som ger funktionsstörning Luckslutning med ortodontisk apparatur  3
Entandslucka i underkäkens frontsegment (3:a till 3:a) som ger funktionsstörning Förbehandling med ortodontisk apparatur inför tandersättning  4
Entandslucka i underkäkens frontsegment (3:a till 3:a) som ger funktionsstörning Tandstödd bro  3
Entandslucka i underkäkens frontsegment (3:a till 3:a) som ger funktionsstörning Tandstödd extensionsbro  4
Entandslucka i underkäkens frontsegment (3:a till 3:a) som ger funktionsstörning Etsbro - metallförstärkt  6
Entandslucka i underkäkens frontsegment (3:a till 3:a) som ger funktionsstörning Etsbro - fiberförstärkt  8
Entandslucka i underkäkens frontsegment (3:a till 3:a) som ger funktionsstörning Implantatstödd krona  5
Entandslucka i överkäkens frontsegment (3:a till 3:a) som ger funktionsstörning Luckslutning med ortodontisk apparatur  3
Entandslucka i överkäkens frontsegment (3:a till 3:a) som ger funktionsstörning Förbehandling med ortodontisk apparatur inför tandersättning  4
Entandslucka i överkäkens frontsegment (3:a till 3:a) som ger funktionsstörning Tandstödd bro  3
Entandslucka i överkäkens frontsegment (3:a till 3:a) som ger funktionsstörning Tandstödd extensionsbro  4
Entandslucka i överkäkens frontsegment (3:a till 3:a) som ger funktionsstörning Etsbro - metallförstärkt  6
Entandslucka i överkäkens frontsegment (3:a till 3:a) som ger funktionsstörning Etsbro - fiberförstärkt  8
Entandslucka i överkäkens frontsegment (3:a till 3:a) som ger funktionsstörning Implantatstödd krona  3
Flertandslucka som ger funktionsstörning Tandstödd bro  3
Flertandslucka som ger funktionsstörning Tandstödd bro med minst en stiftförankrad stödtand  4
Flertandslucka som ger funktionsstörning Tandstödd bro med extension  5
Flertandslucka som ger funktionsstörning Tandstödd bro på tänder med reducerat benstöd  4
Flertandslucka som ger funktionsstörning Tand- och implantatstödd bro  5
Flertandslucka som ger funktionsstörning Implantatstödd bro  3
Flertandslucka som ger funktionsstörning Avtagbar partialprotes  6
Flertandslucka som ger funktionsstörning Etsbro  8
Frakturerat instrument i rotkanalen Rotbehandling och rotfyllning till instrumentfragmentet  4
Friändstandlöshet i underkäken som ger funktionsstörning Avtagbar partialprotes  6
Friändstandlöshet i underkäken som ger funktionsstörning Avtagbar partialprotes/kombinationsprotetik  6
Friändstandlöshet i underkäken som ger funktionsstörning Implantatstödd bro  3
Friändstandlöshet i underkäken som ger funktionsstörning Implantatstödd bro med extension  4
Friändstandlöshet i underkäken som ger funktionsstörning Tandstödd bro med extension  5
Friändstandlöshet i underkäken som ger funktionsstörning Ortodontisk distalisering i kombination med tandstödd bro  4
Friändstandlöshet i underkäken som ger funktionsstörning Tandstödd bro med minst en stiftförankrad tand och med extension  8
Friändstandlöshet i underkäken som ger funktionsstörning Tandstödd bro på tänder med reducerat benstöd och med extension  4
Friändstandlöshet i underkäken som ger funktionsstörning Tand och implantatstödd bro  5
Friändstandlöshet i överkäken som ger funktionsstörning Avtagbar partialprotes  6
Friändstandlöshet i överkäken som ger funktionsstörning Avtagbar partialprotes eller kombinationsprotetik  6
Friändstandlöshet i överkäken som ger funktionsstörning Implantatstödd bro  3
Friändstandlöshet i överkäken som ger funktionsstörning Implantatstödd bro med extension  4
Friändstandlöshet i överkäken som ger funktionsstörning Tandstödd bro med extension  5
Friändstandlöshet i överkäken som ger funktionsstörning Ortodontisk distalisering i kombination med tandstödd bro  4
Friändstandlöshet i överkäken som ger funktionsstörning Tandstödd bro med minst en stiftförankrad tand och med extension  8
Friändstandlöshet i överkäken som ger funktionsstörning Tandstödd bro på tänder med reducerat benstöd och med extension  4
Friändstandlöshet i överkäken som ger funktionsstörning Tand- och implantatstödd bro  5
Frontal invertering med tvångsföring Behandling med ortodontisk apparatur  5
Furkationsinvolverad tand grad II (associerad med kronisk eller aggressiv parodontit) Rekonstruktiv behandling - membran (GTR) - som tillägg till lambåkirurgi  6
Furkationsinvolverad tand grad II (associerad med kronisk eller aggressiv parodontit) Rekonstruktiv behandling - emaljmatrixprotein - som tillägg till lambåkirurgi  6
Furkationsinvolverad tand grad II (associerad med kronisk eller aggressiv parodontit) Rekonstruktiv behandling - benersättningsmaterial - som tillägg till lambåkirurgi FoU
Furkationsinvolverad tand grad III, underkäksmolar (associerad med kronisk eller aggressiv parodontit) Tunnelering  5
Furkationsinvolverad tand grad II-III (associerad med kronisk eller aggressiv parodontit) Rotseparation eller rotresektion  5
Förhöjd risk för kronkaries Natriumfluoridlösning 0,05% dagligen 10
Förhöjd risk för kronkaries Natriumfluoridlösning 0,2% dagligen  4
Förhöjd risk för kronkaries Fluorgel i skena dagligen  4
Förhöjd risk för kronkaries Fluorsugtabletter flera gånger dagligen  7
Förhöjd risk för kronkaries Fluortuggummi flera gånger dagligen  7
Förhöjd risk för kronkaries Klorhexidinlösning 10
Förhöjd risk för kronkaries Klorhexidingel (eller fluortandkräm med klorhexidin) dagligen 10
Förhöjd risk för kronkaries Essenslösning FoU
Förhöjd risk för kronkaries Professionell tandrengöring med puts- eller polerpasta med fluor minst varannan månad  6
Förhöjd risk för kronkaries Fluorlack minst 2 gånger per år  3
Förhöjd risk för kronkaries Tennfluoridgel 1% minst 4 gånger per år  6
Förhöjd risk för kronkaries Klorhexidinlack  9
Förhöjd risk för kronkaries Fissurförsegling med resinbaserade material  9
Förhöjd risk för kronkaries Fissurförsegling med glasjonomercement  9
Förhöjd risk för kronkaries och samtidigt högt mutanstal Klorhexidingel i skena  4
Förhöjd risk för käkledsluxation Rörelseträning efter reponering av luxerad käkled  7
Förhöjd risk för rotkaries Tandkräm med natriumfluorid med 5000 ppm fluor 2 gånger per dag  3
Förhöjd risk för rotkaries Natriumfluoridlösning 0,05% dagligen  4
Förhöjd risk för rotkaries Natriumfluoridösning 0,2% dagligen  3
Förhöjd risk för rotkaries Fluorgel i skena dagligen  3
Förhöjd risk för rotkaries Fluorsugtabletter flera gånger dagligen  7
Förhöjd risk för rotkaries Fluortuggummi flera gånger dagligen  7
Förhöjd risk för rotkaries Klorhexidinlösning 10
Förhöjd risk för rotkaries Klorhexidingel (eller fluortandkräm med klorhexidin) dagligen 10
Förhöjd risk för rotkaries Essenslösning FoU
Förhöjd risk för rotkaries Professionell tandrengöring med puts- eller polerpasta med fluor minst varannan månad  6
Förhöjd risk för rotkaries Fluorlack minst 2 gånger per år  3
Förhöjd risk för rotkaries Tennfluoridgel 1% minst 4 gånger per år  6
Förhöjd risk för rotkaries Klorhexidinlack minst 6 gånger per år  8
Förhöjd risk för rotkaries och samtidigt högt mutanstal Klorhexidingel i skena  4
Gingivit Förbättrad munhygien  5
Gingivit Tandkräm med tillsats av antimikrobiell substans  7
Gingivit Munsköljning med antiseptisk lösning som komplement till tandborstning  8
Gingivit Professionell tandrengöring 10
Glesställning i frontsegment med displacering av tänder Ortodontisk luckslutning med fast apparatur  8
God oral hälsa Hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande återkoppling  3
Handikappande kronisk käkledsartrit associerad med inflammatorisk sjukdom som inte lindrats efter reversibel behandling Käkledskirurgi  2
Handikappande symtomatisk diskförskjutning med återgång som inte lindrats efter reversibel behandling Diskektomi eller diskreponering  3
Handikappande symtomatisk diskförskjutning med återgång som inte lindrats efter reversibel behandling Modifierad kondylotomi  4
Handikappande symtomatisk diskförskjutning med återgång som inte lindrats efter reversibel behandling Artroskopi  7
Handikappande symtomatisk diskförskjutning med återgång som inte lindrats efter reversibel behandling Artrocentes  7
Handikappande symtomatisk diskförskjutning utan återgång som inte lindrats efter reversibel behandling Diskektomi  4
Handikappande symtomatisk diskförskjutning utan återgång som inte lindrats efter reversibel behandling Artroskopi  3
Handikappande symtomatisk diskförskjutning utan återgång som inte lindrats efter reversibel behandling Artrocentes  4
Huvudvärk associerad med käkfunktionsstörning Akupunktur  6
Huvudvärk associerad med käkfunktionsstörning Antiinflammatorika (NSAID)  5
Huvudvärk associerad med käkfunktionsstörning Bettskena  5
Huvudvärk associerad med käkfunktionsstörning Ocklusal korrigering 10
Idiopatisk ansiktssmärta och atypisk odontalgi Akupunktur  8
Idiopatisk ansiktssmärta och atypisk odontalgi Terapilaser 10
Idiopatisk ansiktssmärta och atypisk odontalgi Antiepileptika  4
Idiopatisk ansiktssmärta och atypisk odontalgi Tricykliska antidepressiva  8
Idiopatisk ansiktssmärta och atypisk odontalgi Capsaicinkräm eller Lidokainsalva  6
Initial kronkaries med risk för progression Tuggummi sötat med xylitol och/eller sorbitol flera gånger dagligen 10
Initial kronkaries med risk för progression Ost och probiotika FoU
Initial kronkaries med risk för progression Tandtråd eller tandsticka med fluor dagligen 10
Initial kronkaries med risk för progression Natriumfluoridlösning 0,2% dagligen  5
Initial kronkaries med risk för progression Fluorgel i skena dagligen  4
Initial kronkaries med risk för progression Fluorsugtabletter flera gånger dagligen  9
Initial kronkaries med risk för progression Fluortuggummi flera gånger dagligen  9
Initial kronkaries med risk för progression Klorhexidinlösning 10
Initial kronkaries med risk för progression Klorhexidingel (eller fluortandkräm med klorhexidin) dagligen 10
Initial kronkaries med risk för progression Professionell tandrengöring med puts- eller polerpasta med fluor minst varannan månad  8
Initial kronkaries med risk för progression Fluorlack minst 4 gånger per år  4
Initial kronkaries med risk för progression Tennfluoridgel 1% minst 4 gånger per år  7
Initial kronkaries med risk för progression Klorhexidinlack  9
Initial kronkaries med risk för progression Ozonbehandling FoU
Initial kronkaries med risk för progression och samtidigt högt mutanstal Klorhexidingel i skena  7
Initial kronkaries med risk för progression och samtidigt högt sockerintag Minskat sockerintag (frekvens och mängd)  3
Initial kronkaries med risk för progression på approximalytor Försegling med resinbaserade material FoU
Initial kronkaries med risk för progression på ocklusalytor Fissurförsegling med resinbaserade material  9
Initial kronkaries med risk för progression på ocklusalytor Fissurförsegling med glasjonomercement 10
Initial rotkaries med risk för progression Tuggummi sötat med xylitol och/eller sorbitol flera gånger dagligen 10
Initial rotkaries med risk för progression Ost och probiotika FoU
Initial rotkaries med risk för progression Tandtråd eller tandsticka med fluor dagligen 10
Initial rotkaries med risk för progression Tandkräm med natriumfluorid med 5000 ppm fluor 2 gånger per dag  4
Initial rotkaries med risk för progression Natriumfluoridösning 0,2% dagligen  4
Initial rotkaries med risk för progression Fluorgel i skena dagligen  4
Initial rotkaries med risk för progression Fluorsugtabletter flera gånger dagligen  9
Initial rotkaries med risk för progression Fluortuggummi flera gånger dagligen  9
Initial rotkaries med risk för progression Klorhexidinlösning 10
Initial rotkaries med risk för progression Klorhexidingel (eller fluortandkräm med klorhexidin) dagligen 10
Initial rotkaries med risk för progression Professionell tandrengöring med puts- eller polerpasta med fluor minst varannan månad  7
Initial rotkaries med risk för progression Fluorlack minst 4 gånger per år  4
Initial rotkaries med risk för progression Tennfluoridlösning 8-10% 4 gånger per år  9
Initial rotkaries med risk för progression Klorhexidinlack minst 6 gånger per år  8
Initial rotkaries med risk för progression Ozonbehandling FoU
Initial rotkaries med risk för progression och samtidigt högt mutanstal Klorhexidingel i skena  7
Initial rotkaries med risk för progression och samtidigt högt sockerintag Minskat sockerintag (frekvens och mängd)  3
Kariesskada som kräver operativ åtgärd Exkavering med borr  3
Kariesskada som kräver operativ åtgärd Exkavering med exkavator  3
Kariesskada som kräver operativ åtgärd Exkavering med laser (Er:YAG)  6
Kariesskada som kräver operativ åtgärd Exkavering med kemo-mekanisk teknik  5
Kariesskada som kräver operativ åtgärd Exkavering med air-abrasion FoU
Korsbett - dubbelsidigt Behandling med ortodontisk apparatur 10
Korsbett - enkelsidigt med tvångsförande Breddanpassning med ortodontisk apparatur  6
Korsbett - enkelsidigt utan tvångsförande Behandling med ortodontisk apparatur 10
Kraniofaciala syndrom och/eller defekter med för individen kvarvarande bett- och tandpositionsavvikelser Ortodonti som del i en multidisciplinär betthabilitering  3
Kronisk parodontit Förbättrad munhygien  3
Kronisk parodontit Tandkräm med tillsats av antimikrobiell substans  8
Kronisk parodontit Munsköljning med antiseptisk lösning som komplement till tandborstning 10
Kronisk parodontit Rökstopp  5
Kronisk parodontit Mekanisk infektionsbehandling - sektionsvis - för avlägsnande av bakterieplack och mineraliserade beläggningar  3
Kronisk parodontit Mekanisk infektionsbehandling - "full-mouth" - för avlägsnande av bakterieplack och mineraliserade beläggningar  3
Kronisk parodontit Mekanisk infektionsbehandling - "full-mouth disinfection" - för avlägsnande av bakterieplack och mineraliserade beläggningar Icke-göra
Kronisk parodontit Laser vid infektionsbehandling för avlägsnande av bakterieplack och mineraliserade beläggningar  7
Kronisk parodontit Spolning av tandköttsfickor med antimikrobiell lösning 10
Kronisk parodontit Lokal behandling med klorhexidingel 10
Kronisk parodontit Lokal tilläggsbehandling med klorhexidinchip  6
Kronisk parodontit Lokal tilläggsbehandling med antibiotika 10
Kronisk parodontit Systemisk tilläggsbehandling med antibiotika 10
Kronisk parodontit Systemisk tilläggsbehandling med antiinflammatoriskt preparat (doxycyklin i låg dos) 10
Kronisk parodontit Kirurgisk behandling - gingivektomi - för infektionskontroll  8
Kronisk parodontit Kirurgisk behandling - lambåkirurgi - för infektionskontroll  3
Kronisk parodontit Regelbunden stödbehandling  3
Käkfunktionsstörning utan närmare specifikation (TMD UNS) Beteendepåverkan  4
Käkfunktionsstörning utan närmare specifikation (TMD UNS) Hållningsträning  6
Käkfunktionsstörning utan närmare specifikation (TMD UNS) Töjning  4
Käkfunktionsstörning utan närmare specifikation (TMD UNS) Akupunktur  6
Käkfunktionsstörning utan närmare specifikation (TMD UNS) Terapilaser  8
Käkfunktionsstörning utan närmare specifikation (TMD UNS) Transkutan elektrisk nervstimulering (TENS)  9
Käkfunktionsstörning utan närmare specifikation (TMD UNS) Paracetamol  6
Käkfunktionsstörning utan närmare specifikation (TMD UNS) Antiinflammatorika (NSAID)  5
Käkfunktionsstörning utan närmare specifikation (TMD UNS) Opioider  8
Käkfunktionsstörning utan närmare specifikation (TMD UNS) Bettskena  4
Käkledsankylos Resektion av ledhuvudet med eller utan autogen rekonstruktion  2
Käkledsankylos Resektion av ledhuvudet med allogen artroplastik (ledprotes)  7
Käkledsartrit associerad med inflammatorisk sjukdom Rörelseträning  6
Käkledsartrit associerad med inflammatorisk sjukdom Transkutan elektrisk nervstimulering (TENS)  9
Käkledsartrit associerad med inflammatorisk sjukdom Glukokortikoid intraartikulärt  3
Käkledsartrit associerad med inflammatorisk sjukdom Natriumhyaluronat intraartikulärt  7
Käkledsartrit associerad med inflammatorisk sjukdom Antiinflammatorika (NSAID)  4
Käkledsartrit associerad med inflammatorisk sjukdom Bettskena  4
Käkledsfraktur Konservativ behandling med eller utan intermaxillärfixering  2
Käkledsfraktur Öppenkirurgisk reponering  4
Käkledsluxation Manuell reponering av luxerad käkled  2
Käkledssmärta (artralgi) Rörelseträning (Passiv töjning, leddistraktion, stretch, underkäksrörelser med motstånd, koordinationsträning och hållningsträning)  5
Käkledssmärta (artralgi) Terapilaser 10
Käkledssmärta (artralgi) Pulserande elektromagnetiska fält 10
Käkledssmärta (artralgi) Icke invasiv radiofrekvens terapi (värmeterapi)  8
Käkledssmärta (artralgi) Capsaicinkräm  8
Käkledssmärta (artralgi) Glukokortikoid intraartikulärt  5
Käkledssmärta (artralgi) Natriumhyaluronat intraartikulärt  7
Käkledssmärta (artralgi) Ketamin intraartikulärt 10
Käkledssmärta (artralgi) Antiinflammatorika (NSAID)  4
Käkledssmärta (artralgi) Bettskena  4
Käkmuskelsmärta (myofasciell smärta) Hållningsträning  7
Käkmuskelsmärta (myofasciell smärta) Töjning  5
Käkmuskelsmärta (myofasciell smärta) Akupunktur  6
Käkmuskelsmärta (myofasciell smärta) Triggerpunktsbehandling  9
Käkmuskelsmärta (myofasciell smärta) Pulserande ultraljud  9
Käkmuskelsmärta (myofasciell smärta) Botuliniumtoxin-injektion 10
Käkmuskelsmärta (myofasciell smärta) NSAID eller salicylatkräm  8
Käkmuskelsmärta (myofasciell smärta) Diazepam 10
Käkmuskelsmärta (myofasciell smärta) Stabiliseringsskena  4
Käkmuskelsmärta (myofasciell smärta) Mjukplastskena  6
Käkmuskelsmärta (myofasciell smärta) Partiell skena med framtandskontakt  7
Käkmuskelsmärta (myofasciell smärta) Ocklusal korrigering  9
Käkmuskelsmärta associerad med generell smärta Rörelseträning  6
Käkmuskelsmärta associerad med generell smärta Tricykliska antidepressiva  4
Käkmuskelsmärta associerad med generell smärta Bettskena  8
Käkmuskelsmärta associerad med generell smärta Ocklusal korrigering FoU
Lokal mjukvävnadsretraktion vid tand Rekonstruktiv kirurgi - lambåteknik  6
Lokal mjukvävnadsretraktion vid tand Rekonstruktiv kirurgi - tilläggsbehandling med bindvävnadstransplantat  5
Lokal mjukvävnadsretraktion vid tand Rekonstruktiv kirurgi - tilläggsbehandling med membran (GTR) Icke-göra
Lokal mjukvävnadsretraktion vid tand Rekonstruktiv kirurgi - tilläggsbehandling med emaljmatrixprotein  5
Lokal mjukvävnadsretraktion vid tand Rekonstruktiv kirurgi - fritt mjukvävnadstransplantat (gingiva-transplantat) Icke-göra
Lokal mjukvävnadsretraktion vid tandimplantat Rekonstruktiv kirurgisk behandling  9
Långvarig käkledsartrit associerad med inflammatorisk sjukdom som orsakat bettförändring Ocklusal korrigering  4
Långvarig käkledssmärta (artralgi) Ocklusal korrigering  5
Läkemedelsorsakad gingival överväxt (omfattande hyperplasi) Infektionskontroll - Professionell tandrengöring och munhygieninstruktion som enda åtgärd  9
Läkemedelsorsakad gingival överväxt (omfattande hyperplasi) Kirurgisk behandling i kombination med infektionskontroll och stödbehandling  4
Masseterhypertrofi Botuliniumtoxin-injektion FoU
Mindre och åtkomliga defekter till följd av sekundärkaries i anslutning till en i övrigt intakt fyllning Byte av fyllning  6
Mindre och åtkomliga defekter till följd av sekundärkaries i anslutning till en i övrigt intakt fyllning Reparation av fyllning  4
Mukosit vid tandimplantat Förbättrad munhygien  5
Mukosit vid tandimplantat Tandkräm med tillsats av antimikrobiell substans  8
Mukosit vid tandimplantat Munsköljning med antiseptisk lösning som komplement till tandborstning  9
Mukosit vid tandimplantat Professionell rengöring av tandimplantat för avlägsnande av plack och mineraliserande beläggningar  8
Måttlig grad av frontal invertering utan tvångsföring Korrigering av invertering med ortodontisk apparatur  5
Nedsatt käkrörelseförmåga Transkutan elektrisk nervstimulering (TENS)  8
Nedsatt käkrörelseförmåga Töjning  5
Nekrotiserande gingivit och parodontit Infektionskontroll - mekanisk och medikamentell  2
Ofullständigt rotfylld tand utan apikal parodontit med exponerat rotkanalssystem Revisionsbehandling  6
Ofullständigt rotfylld tand utan apikal parodontit utan exponerat rotkanalssystem Revisionsbehandling 10
Oral sjukdom eller förhöjd sjukdomsrisk där bristande munhygien är en riskfaktor Standardiserad rådgivning 10
Oral sjukdom eller förhöjd sjukdomsrisk där bristande munhygien är en riskfaktor Rådgivande samtal  8
Oral sjukdom eller förhöjd sjukdomsrisk där bristande munhygien är en riskfaktor Rådgivande samtal med särskild uppföljning  4
Oral sjukdom eller förhöjd sjukdomsrisk där bristande munhygien är en riskfaktor Beteendemedicinsk prevention och behandling  3
Oral sjukdom eller förhöjd sjukdomsrisk där rådande matvanor är en riskfaktor Standardiserad rådgivning 10
Oral sjukdom eller förhöjd sjukdomsrisk där rådande matvanor är en riskfaktor Rådgivande samtal 10
Oral sjukdom eller förhöjd sjukdomsrisk där rådande matvanor är en riskfaktor Rådgivande samtal med särskild uppföljning FoU
Oral sjukdom eller förhöjd sjukdomsrisk där rådande matvanor är en riskfaktor Beteendemedicinsk prevention och behandling  6
Oral sjukdom eller förhöjd sjukdomsrisk där tobaksbruk är en riskfaktor Standardiserad rådgivning  7
Oral sjukdom eller förhöjd sjukdomsrisk där tobaksbruk är en riskfaktor Rådgivande samtal  5
Oral sjukdom eller förhöjd sjukdomsrisk där tobaksbruk är en riskfaktor Beteendemedicinsk prevention och behandling  3
Osteochondrom, kondylhyperplasi Käkledsrekonstruktion med resektion  3
Parodontal abscess Dränage och systemisk antibiotikabehandling  2
Parodontit som en manifestation av Downs syndrom Infektionskontroll - icke kirurgisk och kirurgisk - inklusive frekvent stödbehandling  3
Parodontit som en manifestation av neutropeni Infektionskontroll - icke kirurgisk och kirurgisk - inklusive frekvent stödbehandling  2
Periimplantit Förbättrad munhygien  3
Periimplantit Tandkräm med tillsats av antimikrobiell substans  9
Periimplantit Munsköljning med antiseptisk lösning som komplement till tandborstning 10
Periimplantit Rökstopp  5
Periimplantit Mekanisk infektionsbehandling för avlägsnande av bakterieplack och mineraliserade beläggningar  6
Periimplantit Laser vid infektionsbehandling för avlägsnande av bakterieplack och mineraliserade beläggningar  8
Periimplantit Spolning av fördjupade fickor med antimikrobiell lösning 10
Periimplantit Lokal tilläggsbehandling med klorhexidin  9
Periimplantit Lokal tilläggsbehandling med antibiotika 10
Periimplantit Systemisk tilläggsbehandling med antibiotika  8
Periimplantit Systemisk behandling med antibiotika som enda behandling Icke-göra
Periimplantit Systemisk tilläggsbehandling med antiinflammatoriskt preparat (doxycyklin i låg dos) FoU
Periimplantit Lambåkirurgi med fickreduktion  4
Periimplantit Regelbunden stödbehandling  3
Pulpa exponerad via friskt dentin Pulpaöverkappning med kalciumhydroxid  4
Pulpa exponerad via friskt dentin Pulpaöverkappning med mineral trioxid aggregat (MTA)  4
Pulpa exponerad via friskt dentin Pulpaöverkappning med bondingmaterial Icke-göra
Pulpa exponerad via friskt dentin Partiell pulpotomi  4
Pulpa exponerad via friskt dentin Pulpektomi  6
Pulpa exponerad via karierat dentin Överkappning  6
Pulpa exponerad via karierat dentin Partiell pulpotomi  6
Pulpa exponerad via karierat dentin Pulpektomi  3
Pulpanekros med apikal parodontit Rotbehandling (nekrosbehandling)  3
Pulpanekros med apikal parodontit Rotbehandling (nekrosbehandling) - vid ett behandlingstillfälle  3
Pulpanekros med apikal parodontit där ortograd rotbehandling bedöms ha hög risk för komplikationer Apikalkirurgisk behandling med retrograd fyllning  6
Pulpanekros utan apikal parodontit Rotbehandling (nekrosbehandling)  3
Retinerad hörntand som medfört tandlucka Öppen eller sluten kirurgisk friläggning och ortodontisk framdragning  7
Risk för iatrogen granntandsskada Approximalt skydd  4
Risk för kronkaries Tuggummi sötat med xylitol och/eller sorbitol flera gånger dagligen  6
Risk för kronkaries Ost och probiotika FoU
Risk för kronkaries Tandkräm med natriumfluorid eller natriummonofluorfosfat med 1000-1500 ppm fluor 2 gånger per dag  3
Risk för kronkaries Tandkräm med aminfluorid med 1000-1500 ppm fluor 2 gånger per dag  3
Risk för kronkaries Tandkräm med tennfluorid med 1000-1500 ppm fluor 2 gånger per dag 10
Risk för kronkaries Tandtråd eller tandsticka med fluor dagligen 10
Risk för kronkaries och samtidigt högt sockerintag Minskat sockerintag (frekvens och mängd)  3
Risk för rotkaries Tuggummi sötat med xylitol och/eller sorbitol flera gånger dagligen  6
Risk för rotkaries Ost och probiotika FoU
Risk för rotkaries Tandkräm med natriumfluorid eller natriummonofluorfosfat med 1000-1500 ppm fluor 2 gånger per dag  3
Risk för rotkaries Tandkräm med aminfluorid med 1000-1500 ppm fluor 2 gånger per dag  3
Risk för rotkaries Tandkräm med tennfluorid med 1000-1500 ppm fluor 2 gånger per dag 10
Risk för rotkaries Tandtråd eller tandsticka med fluor dagligen 10
Risk för rotkaries och samtidigt högt sockerintag Minskat sockerintag (frekvens och mängd)  3
Rotfylld tand med apikal parodontit Revisionsbehandling  6
Rotfylld tand med apikal parodontit Apikalkirurgisk behandling med retrograd fyllning  6
Rotfylld tand med apikal parodontit Apikalkirurgisk behandling utan retrograd fyllning  8
Rotperforation vid rotbehandling Förslutning av perforation med MTA  4
Saxbett Behandling med ortodontisk apparatur  5
Smärta och störd käkmotorik associerad med pisksnärtskada (WAD) Rörelse- och koordinationsträning  7
Stort horisontellt överbett (med ofullständig läppslutning) Reduktion av överbettet med ortodontisk apparatur  4
Störd ansikts-käkmotorik pga pares Koordinationsträning  9
Störd ansikts-käkmotorik pga pares Akupunktur  8
Symtomatisk apikal parodontit med spridning och påverkat allmäntillstånd Antibiotikabehandling och dränage  2
Symtomatisk apikal parodontit utan påverkat allmäntillstånd Symtomatisk behandling - enbart utrymning av pulpakavum  4
Symtomatisk apikal parodontit utan påverkat allmäntillstånd Symtomatisk behandling - fullständig rensning av rotkanalssystemet  2
Symtomatisk apikal parodontit utan påverkat allmäntillstånd Systemisk antibiotikabehandling som tillägg till rensning av rotkanalssystemet 10
Symtomatisk apikal parodontit utan påverkat allmäntillstånd Enbart systemisk antibiotikabehandling  9
Symtomatisk diskförskjutning med återgång Rådgivning samt koordinationsträning  6
Symtomatisk diskförskjutning med återgång Stabiliseringsskena  5
Symtomatisk diskförskjutning med återgång Reponeringsskena  6
Symtomatisk diskförskjutning utan återgång Töjning som tilläggsbehandling  4
Symtomatisk diskförskjutning utan återgång Transkutan elektrisk nervstimulering (TENS)  9
Symtomatisk diskförskjutning utan återgång Glukokortikoid kombinerat med lokalanestetika applicerat med jontofores 10
Symtomatisk diskförskjutning utan återgång Natriumhyaluronat intraartikulärt 10
Symtomatisk diskförskjutning utan återgång Stabiliseringsskena  6
Symtomatisk diskförskjutning utan återgång Ocklusal korrigering  8
Symtomatisk käkledsartros Glukokortikoid intraartikulärt  7
Symtomatisk käkledsartros Natriumhyaluronat intraartikulärt  8
Symtomatisk käkledsartros Antiinflammatorika (NSAID)  6
Symtomatisk käkledsartros Opioider  9
Symtomatisk käkledsartros Stabiliseringsskena  5
Symtomatisk käkledsartros Ocklusal korrigering  5
Symtomatisk pulpit då karies uppmjukningszon inte nått pulpan Symtomatisk behandling - kariesexkavering till hårt dentin - försegling med temporär eller permanent fyllning  2
Symtomatisk pulpit där kariesskadans uppmjukningszon eller annan mikrobiell invasion nått pulpan Symtomatisk behandling - kariesexkavering - försegling med temporär fyllning  6
Symtomatisk pulpit där kariesskadans uppmjukningszon eller annan mikrobiell invasion nått pulpan Symtomatisk behandling - pulpotomi och försegling med temporär fyllning  2
Symtomatisk pulpit där kariesskadans uppmjukningszon eller annan mikrobiell invasion nått pulpan Symtomatisk behandling - pulpektomi och kalciumhydroxidinlägg eller permanent rotfyllning  4
Symtomatisk pulpit där kariesskadans uppmjukningszon eller annan mikrobiell invasion nått pulpan Symtomatisk behandling - systemisk antibiotikabehandling Icke-göra
Synovial chondromatos Synovektomi  3
Sömnapnésyndrom Mandibelframdragande bettskena  3
Tandslitage med risk för progression Beteendepåverkan  7
Tandslitage med risk för progression Bettskena  5
Total tandlöshet i underkäken som ger funktionsstörning Total plattprotes  4
Total tandlöshet i underkäken som ger funktionsstörning Implantatstödd bro  2
Total tandlöshet i underkäken som ger funktionsstörning Implantatstödd täckprotes  3
Total tandlöshet i överkäken som ger funktionsstörning Total plattprotes  2
Total tandlöshet i överkäken som ger funktionsstörning Implantatstödd bro  2
Total tandlöshet i överkäken som ger funktionsstörning Implantatstödd täckprotes  2
Traumatiserande ocklusion Ocklusal korrigering  5
Trångställning med displacering av tänder Korrigering med buckalt placerad fast apparatur  5
Trångställning med displacering av tänder Korrigering med lingualt placerad fast apparatur  7
Trångställning med displacering av tänder Korrigering med upplinjeringsskena  9
Tung- och munsveda Beteendepåverkan  5
Tung- och munsveda Farmakologisk behandling 10
Tung- och munsveda Bettskena  7
Återkommande käkledsluxation Kirurgisk reduktion av tuberkulum artikulare (eminektomi)  3
Återkommande käkledsluxation Öppen kirurgi, förlängning av tuberkulum artikulare  7
Öppet bett Reduktion av öppet bett med ortodontisk apparatur  7

Sök och avgränsa

Kontakt

Sofia Orrskog
075-247 32 69