Vi använder kakor för att förbättra webbplatsen

Den här webbplatsen använder kakor (cookies) för att underlätta ditt besök och för att göra webbplatsen bättre. Läs mer om kakor./
/
/

Prioriteringssiffror utgår från både tillstånd och åtgärd

Prioriteringssiffran (1-10) för en tillstånds- och åtgärdskombination är en sammanvägning av tillståndets svårighetsgrad, åtgärdens effekt, vetenskapligt stöd och kostnadseffektivitet. Siffran 1 anger åtgärder med störst angelägenhetsgrad. Siffran 10 anger åtgärder som ger mycket liten nytta, eller liten nytta i förhållande till kostnaden.

Prioriteringssiffran för en viss åtgärd har en stark koppling till hur svårt tillståndet är med avseende på dess påverkan på oral hälsa.

Svårighetsgraden har poängsatts: 1-2 (mycket stor), 3-4 (stor), 5-6 (måttlig) och 7 (liten) för att kunna vara en startpunkt för prioriteringen. Svåra tillstånd har alltså redan från början prioriterats högre än lindrigare tillstånd.

Fåtal höga prioriteringar beror på fåtal svåra tillstånd

En viktig princip är att ingen åtgärd kan rangordnas högre än vad tillståndets svårighetsgrad tillåter. Det innebär till exempel att oavsett hur effektiv en åtgärd är har ett måttligt svårt tillstånd inte kunnat få högre rangordning än 5.

I tandvårdsriktlinjerna finns bara ett fåtal tillstånd som bedöms ha mycket stor påverkan på oral hälsa. Dessutom är det få åtgärder som har ett gott vetenskapligt stöd för effekt. Detta tillsammans har fått till följd att det saknas tillstånds- och åtgärdskombinationer som har kunnat ges den högsta rangordningen.

En femma kan vara bästa åtgärd

Ett exempel är en tandlucka långt bak i munnen, som Socialstyrelsen bedömer är ett måttligt svårt tillstånd. Då startar rangordningen vid 5. Vid detta tillstånd kan en åtgärd alltså inte rangordnas bättre än siffran 5 men beroende på åtgärdens effekt, evidens och kostnadseffektivitet hamnar den i intervallet mellan 5 och 10 på skalan.

Endast tillstånd med mycket stor svårighetsgrad har fått de högsta rangordningssiffrorna. Det är därför viktigt att när du tolkar siffran för en viss behandling att du ser vilka behandlingsalternativ som finns för det speciella tillståndet som du söker. De som rangordnas högst för just det tillståndet är de som du i första hand bör välja.

Här kan du läsa mer om hur du tolkar prioriteringssiffrorna i Nationella riktlinjer för vuxentandvård.

Kontakt

Övergripande frågor
Nils Oscarson
070-162 37 78

Metodfrågor
Arvid Widenlou Nordmark
075-247 39 82