Parodontit - sjukdomar i vävnader kring tänder och tandimplantat

Innehåll:

Därför belyser vi området

De sjukdomar som förekommer i vävnaderna kring tänder och tandimplantat är bakteriellt orsakade och betraktas därför som infektionssjukdomar. Vanligen har sjukdomarna ett långsamt förlopp resulterande i en varierande grad av stödjevävnadsförluster kring tänder och tandimplantat, men de kan ha perioder av snabb utveckling med en omfattande förlust av stödjevävnaderna. I åldersgruppen 50 år har drygt 60 procent stödjevävnadsförluster lokalt eller generellt i bettet, och cirka 20 procent har en stödjevävnadsförlust som överstiger en tredjedel av tändernas rotlängd. Vid 70 års ålder är motsvarande andel drygt 30 procent. Av de personer som har haft tandimplantat i mer än 10 år har mellan 28 och 56 procent någon inflammation och stödjevävnadsförlust (periimplantit) vid ett eller flera implantat [1-2].

Sjukdomstillstånden ger sällan upphov till smärta eller värk men kan leda till att tänder eller tandimplantat förloras, vilket kan påverka estetiken, tuggfunktionen och livskvaliteten. Uppskattningsvis 30 till 35 procent av alla tandförluster orsakas av parodontit [3], och protetiska ersättningar för tänder som har förlorats på grund av parodontit utgör en avsevärd andel av dagens tandvårdskostnader. Årligen erhåller uppemot 25 000 personer i Sverige behandling med tandimplantat för ersättning av förlorade tänder.

Att tidigt ställa diagnos och behandla sjukdomar i vävnaderna kring tänder och tandimplantat med mål att etablera en infektionskontroll innebär ett mindre omfattande framtida behandlingsbehov och lidande för individen. Detta förutsätter regelbundna sonderingar kring tänder och tandimplantat för att identifiera kliniska tecken på sjukdomsförekomst (blödningar vid sonderingar och ett ökat ficksonderingsdjup).

Detta ingår

I sjukdomar i vävnaderna kring tänder och tandimplantat beskriver Socialstyrelsen behandlingsåtgärderna vid sjukdomstillstånden:

 • gingivit
 • mukosit vid tandimplantat
 • kronisk parodontit
 • aggressiv parodontit
 • periimplantit
 • läkemedelsinducerad gingival överväxt
 • nekrotiserande gingivit eller parodontit
 • parodontal abscess
 • parodontit som en manifestation av genetiska sjukdomar.

Dessutom har vi inkluderat behandlingsåtgärder vid några specifika tillstånd som är relaterade till defekter i vävnaderna kring tänder och tandimplantat:

 • djup bendefekt vid tand
 • djup bendefekt vid tandimplantat
 • furkationsinvolverad tand
 • mjukvävnadsretraktion (gingival retraktion).

Riktlinjerna omfattar åtgärder för egenvård och professionell vård. Egenvårdsåtgärder är exempelvis en förbättrad munhygien och användning av en tandkräm och munsköljningslösning med någon antimikrobiell substans. Professionellt utförda åtgärder inkluderar icke-kirurgiska och kirurgiska åtgärder för att eliminera infektionen och förhindra ytterligare stödjevävnadsförlust kring tänder och tandimplantat. Även rekonstruktiva behandlingar med syfte att återskapa förlorad vävnad kring tänder och tandimplantat ingår.

Förtydligande av vissa tillstånd och åtgärder för området parodontit

Tillstånd

 • Gingivit
  Inflammation i mjukvävnaden kring tänderna.
 • Mukosit
  Inflammation i mjukvävnaden runt ett tandimplantat.
 • Kronisk parodontit
  Infektionssjukdom som leder till en progressiv förlust av tändernas stödjevävnader.
 • Aggressiv parodontit
  Infektionssjukdom som karaktäriseras av en snabb sjukdomsprogression med en avancerad nedbrytning av tändernas stödjevävnader som följd. Klinisk definition av aggressiv parodontit - vuxna individer:
  • Åldersgruppen 20-39 år: ≥6 tänder med ficksonderingsdjup ≥6 mm, blödning vid ficksondering och stödjevävnadsförlust > 1/3 av rotens längd.
  • Åldersgruppen 40-50 år: ≥12 tänder (eller 50 % av kvarvarande tänder) med ficksonderingsdjup ≥6 mm, blödning vid ficksondering och stödjevävnadsförlust ≥ 1/2 av rotens längd.
  • Åldersgruppen >50 år: Sjukdomsgrad motsvarande för gruppen 40-50 år och därtill ytterligare 3 mm stödjevävnadsförlust vid >10 % av kvarvarande tänder inom loppet av 5 år.
 • Periimplantit
  Bakteriellt orsakad inflammation (infektionssjukdom) i vävnaden runt ett tandimplantat som har resulterat i förlust av benstödet kring implantatet.
 • Nekrotiserande gingivit eller parodontit 
  Akut inflammatorisk destruktiv sjukdom karakteriserad av förekomst av approximala nekrotiska sår som är smärtsamma vid beröring och mycket lättblödande. Patienten har oftast också en uttalad halitosis (dålig andedräkt).
 • Parodontal abscess
  Akut, lokalt begränsad purulent (varig) inflammation i tandens parodontala vävnader till följd av ett förhindrat dränage genom tandköttsfickan. Den vanligaste orsaken är akutisering av en kronisk parodontit som är associerad med en djup tandköttsficka eller en furkationsinvolverad tand.
 • Parodontit som en manifestation av genetiska sjukdomar
  Sjukdomarna neutropeni och Downs syndrom är förknippade med en ökad risk för parodontit till följd av en ökad infektionskänslighet.
 • Läkemedelsinducerad gingival överväxt
  En volymökning av mjukvävnaden kring tänderna som är associerad med användandet av läkemedel tillhörande grupperna antiepileptika, immunosuppressiva läkemedel och kalciumblockerare. Överväxten är oftast mest uttalad i framtandsområdet.

Åtgärder

 • Egenvård
  Egenvård innefattar åtgärderna munhygien med användning av tandkräm och munsköljningslösning med antimikrobiell substans.
 • Professionell tandrengöring
  Professionell tandrengöring utförs med visst tidsintervall för borttagande av bakteriell biofilm och eventuell tandsten och utgör en tilläggsbehandling till upprepad munhygieninstruktion/-kontroll.
 • Professionell rengöring av tandimplantat
  Professionell rengöring av tandimplantat utförs för avlägsnande av plack och mineraliserade beläggningar i kombination med instruktion i munhygien.
 • Mekanisk infektionsbehandling
  Professionell icke-kirurgisk eller kirurgisk instrumentering för avlägsnande av bakterieplack (biofilm) och mineraliserade beläggningar på tänder och tandimplantat.
 • Medikamentell infektionsbehandling
  Tilläggsbehandling med antimikrobiella preparat (antiseptika, antibiotika).
 • Rekonstruktiv behandling
  Kirurgisk tilläggsbehandling som syftar till att återskapa parodontal vävnad kring tänder och uppnå defektutfyllnad kring tandimplantat.

Referenser

 1. Roos-Jansaker, AM, Lindahl, C, Renvert, H, Renvert, S. Nine- to fourteen-year follow-up of implant treatment. Part I: implant loss and associations to various factors. J Clin Periodontol. 2006; 33(4):283-9.
 2. Fransson, C, Lekholm, U, Jemt, T, Berglundh, T. Prevalence of subjects with progressive bone loss at implants. Clin Oral Implants Res. 2005; 16(4):440-6.
 3. SBU. Kronisk parodontit - prevention, diagnostik och behandling. Rapport nr 169. 2004: