Områden i tandvårdsriktlinjerna

Vi har delat in riktlinjerna för vuxentandvård i följande områden:

 • Patientundervisning
  • God oral hälsa
  • Oral sjukdom eller förhöjd sjukdomsrisk
 • Karies
  • Kariesrisk
  • Förhöjd risk för karies
  • Initial kronkaries med risk för progression
  • Initial rotkaries med risk för progression
  • Kariesskada som kräver operativ åtgärd
  • Djup dentinkariesskada med risk för läsion
 • Parodontit
  • Gingivit
  • Mukosit
  • Kronisk parodontit
  • Aggressiv parodontit
  • Periimplantit
  • Nekrotiserande gingivit eller parodontit
  • Parodontal abscess
  • Parodontit som en manifestation av genetiska sjukdomar
  • Läkemedelsinducerad gingival överväxt
 • Endodonti
  • Pulpa exponerad via friskt eller karierat dentin
  • Pulpanekros med apikal parodontit
  • Rotfylld tand (ofullständigt rotfylld) utan apikal parodontit
  • Rotfylld tand med apikal parodontit
  • Symtomatiska tillstånd
  • Rotperforation i samband med rotbehandling
 • Bettfysiologi
  • Käkfunktionsstörningar utan någon närmare specifikation TMD (Temporomandibular disorders) UNS (utan närmare specifikation)
  • Käkfunktionsstörningar som är relaterade till käkleden
  • Käkfunktionsstörningar som är relaterade till käkmuskulaturen
  • Käkfunktionsstörningar som är relaterade till en ocklusion
  • Smärta i ansiktet och munnen som är relaterad till störningar i nervsystemet
  • Sömnapnésyndrom
 • Ortodonti
  • Kraniofaciala syndrom och/eller defekter med för individen kvarvarande bett- och tandpositionsavvikelser
  • Stort horisontellt överbett
  • Måttlig grad av frontal invertering utan tvångsföring
  • Frontal invertering med tvångsföring
  • Djupt bett
  • Öppet bett
  • Trångställning med displacering av tänder
  • Glesställning i frontsegment med displacering av tänder
  • Retinerad hörntand och tandluckor
 • Protetik
  • Total tandlöshet
  • Friändstandlöshet
  • Flertandslucka
  • Entandslucka
  • Enskild tand med defekt