Protetik - total och partiell tandlöshet

Tandlöshet kan vara en följd av sjukdomar som karies och parodontit, eller uppstå på grund av en medfödd avsaknad av tand eller tänder. Även trauma kan vara orsak till tandlöshet. I riktlinjeområdet för total och partiell tandlöshet ingår total tandlöshet i över- eller underkäke, en- respektive flertandslucka, samt friändstandlöshet

Det är inte självklart eller angeläget att ersätta alla tandförluster, utan i första hand de tandförluster som ger upphov till funktionsstörning i form av svårigheter att tugga, äta, eller tala. Det kan också vara tandförluster som ger personen en negativ estetisk eller psykosocial påverkan.

Det finns ofta flera möjliga behandlingsalternativ som till exempel tand- och implantatstödda protetiska konstruktioner, samt avtagbara tandproteser. Dessa skiljer sig åt när det gäller komfort och kostnad.

För tillståndet entandslucka i framtandsområdet har Socialstyrelsen tagit med en åtgärd från diagnosområdet bett- och tandpositionsavvikelser för att visa att det finns andra möjliga behandlingsalternativ.

Rekommendationerna avser åtgärder på gruppnivå, men för den enskilde patienten är det nödvändigt att tandvården tar hänsyn till anatomi, käkrelationer, bett– och belastningsförhållanden, granntändernas status, ekonomi, samt naturligtvis personens egna önskemål. Av samtliga rekommendationer som Socialstyrelsen tagit fram för området, lyfter myndigheten fram ett antal som tandvården bör utföra, eller bör undvika att utföra.

Total tandlöshet

Rekommendation vid total tandlöshet i överkäken
Tandvården bör

Rekommendation vid total tandlöshet i underkäken
Tandvården bör

Några ytterligare rekommendationer inom området protetik finns i översikten av några rekommendationer vid friändstandlöshet i över- underkäke, flertandslucka, entandslucka i över- eller underkäkes frontandsområde.