/
/

Centrala rekommendationer i tandvårdsriktlinjerna

Här hittar du centrala rekommendationer som kan komma att påverka praxis och resursfördelningen inom vuxentandvården. Syftet med rekommendationerna är ge vägledning för beslut om resursfördelning på gruppnivå.

Välj det område du vill läsa mer om: