Flyktingsituationen

Samlat stödmaterial och information för dig som i ditt arbete inom hälso- och sjukvården eller socialtjänsten möter nyanlända flyktingar. Läs mer om vård och omsorg för asylsökande och andra flyktingar.

/

Nationella riktlinjer för vuxentandvård

Nationella riktlinjer för vuxentandvård innehåller rekommendationer inom områdena patientundervisning, karies, parodontit, endodonti, bettfysiologi, ortodonti samt protetik.