Flyktingsituationen

För dig som arbetar inom hälso- och sjukvården eller socialtjänsten och möter nyanlända flyktingar:
Läs mer om vård och omsorg för asylsökande och andra flyktingar.

För privatpersoner: Vill du göra en insats för ett ensamkommande barn?

/

Nationella riktlinjer för vuxentandvård

Nationella riktlinjer för vuxentandvård innehåller rekommendationer inom områdena patientundervisning, karies, parodontit, endodonti, bettfysiologi, ortodonti samt protetik.