Ebolautbrottet 2014

Har du frågor om ebola? På vår sida om ebola finns information om vart du kan vända dig.

/

Nationella riktlinjer för vuxentandvård

Nationella riktlinjer för vuxentandvård innehåller rekommendationer inom områdena patientundervisning, karies, parodontit, endodonti, bettfysiologi, ortodonti samt protetik.