/

Nationella riktlinjer för vuxentandvård

Nationella riktlinjer för vuxentandvård innehåller rekommendationer inom områdena patientundervisning, karies, parodontit, endodonti, bettfysiologi, ortodonti samt protetik.