Vi använder kakor för att förbättra webbplatsen

Den här webbplatsen använder kakor (cookies) för att underlätta ditt besök och för att göra webbplatsen bättre. Läs mer om kakor./
/
/

Statligt tandvårdsstöd

Det statliga tandvårdsstödet lämnas från och med det år man fyller 23 år. Stödet hanteras av Försäkringskassan medan Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket bestämmer vilka tandvårdsåtgärder som ger rätt till ersättning.

Det statliga tandvårdsstödet består av tre delar – allmänt tandvårdsbidrag, högkostnadsskydd och särskilt tandvårdsbidrag.

Allmänt tandvårdsbidrag

Det allmänna tandvårdsbidraget (ATB) är ett generellt stöd, vilket innebär att det inte är riktat mot någon speciell typ av behandling. Bidraget ska uppmuntra till förebyggande vård och regelbunden kontakt med tandvården.

Alla som är bosatta i Sverige har rätt till ATB en gång per år från och med det år man fyller 23 år. Bidraget kan användas som en delbetalning vid ett tandvårdsbesök hos tandläkare eller tandhygienist eller som en delbetalning för abonnemangstandvård.

Försäkringskassan om allmänt tandvårdsbidrag

Högkostnadsskydd

I det statliga tandvårdsstödet finns ett skydd mot höga kostnader. Det innebär att patienten bara behöver betala en del av kostnaden själv vid större behandlingar. Du som är vårdgivare får ersättning för resten av kostnaden från Försäkringskassan.

Försäkringskassan om högkostnadsskyddet

Ersättningen beräknas utifrån referenspriser som tas fram av Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket (TLV). De beslutar även referenspriser och vilka tandvårdsåtgärder som är ersättningsberättigande.

Särskilt tandvårdsbidrag

Det särskilda tandvårdsbidraget (STB) är ett tandvårdsstöd till personer med vissa sjukdomar och funktionsnedsättningar som riskerar att få försämrad tandhälsa. Bidraget ska användas till förebyggande tandvård.

STB betalas ut en gång per halvår. Patienterna kan använda bidraget som en delbetalning vid ett tandvårdsbesök hos tandläkare eller tandhygienist eller som en delbetalning för abonnemangstandvård.

Det är Försäkringskassan som hanterar bidraget.

Använd föreskrifterna och läkarintyget vid bedömningen

De sjukdomar och funktionsnedsättningar som kan ge rätt till STB anges i förordningen (2008:193) om statligt tandvårdsstöd. Socialstyrelsens föreskrifter (SOSFS 2012:16) om särskilt tandvårdsbidrag ska användas vid bedömningen av om en patient har rätt till bidraget.

I vårt meddelandeblad Nya föreskrifter om särskilt tandvårdsbidrag (STB) finns mer information om bestämmelserna i föreskrifterna.

Enligt föreskrifterna krävs ofta att patienten ska lämna ett läkarintyg till ansvarig tandläkare eller tandhygienist för att styrka sjukdomen eller funktionsnedsättningen. I föreskrifterna ingår det en blankett som patientens läkare kan använda. Ibland krävs det också annat underlag, till exempel ett salivprov.

Läkarintyg för särskilt tandvårdsbidrag till förebyggande tandvårdsåtgärder