/
/

Dentala materialHär hittar du kunskap om dentala materials egenskaper och hantering. Översikterna är framtagna av Kunskapscentrum för Dentala Material (KDM).


Välj områdeKunskapsöversikt Författare Datum
Bisfenol A i dentala material Anders Berglund, Helena Domeij och Henrik Alm2012
Biverkningsrapportering och tandläkare Anders Berglund2002-06-28
Dentala guldlegeringar och allergier Halvor Möller2005-05-11
Dentala helkeramer – klinisk utvärdering Margareta Molin Thorén2008-12-22
Dentala kompositmaterial Anne Peutzfeldt2006-03-24
Dentala material för stiftförankringar i rotfyllda tänder Annika Torbjörner2006-03-24
Dentala material ur arbetsmiljösynpunkt Lars Barregård, Ulf Örtengren2007-05-24
Dentinbindning Coli Pierluigi2005-01-17
Endodontiska material Dag Örstavik2008-02-22
Glasjonomercement och kompomerer Håkon Nordbö, Gunhild Strand2010-01-15
Handskar i tandvården Karin Wrangsjö, Anders Boman2007-12-13
Komposita fyllningsmaterial Hilde Molvig Kopperud2008-02-01
Kvalitet och säkerhet vid framställning av tandtekniska arbeten Alf Wennberg2005-03-30
Lampor för blekning och blekning/härdning (kombinationslampor) Ellen Bruzell, Hanne Wellendorf2007-12-04
Lampor för ljushärdning av dentala material Ellen Bruzell, Hanne Wellendorf2006-02-15
LED-lampor för ljushärdning av dentala material Ellen Bruzell, Hanne Wellendorf2008-09-08
Lichenoida reaktioner – läker de och vilka faktorer påverkar läkning? Lena Mårell2006-11-29
Material för fyllningar och fissurförseglingar inom barn- och ungdomstandvården – en systematisk översikt Helena Domeij och Irene Edebert2014-01-24
Material för tandblekning Catarina Wallman2008-04-02
Medikament för rotkanalsdesinfektion Dag Örstavik2005-05-09
Nickelallergi Lars Björkman2006-01-24
Odontologiska materialtekniska begrepp Tore Dérand2006-04-21
Orala zirkoniumdioxidimplantat – aktuellt kunskapsläge Stig Karlsson2009-01-22
Oädla legeringar för metallkeramik: Basmetallegeringar Christer Bessing2007-10-26
Permanent cementering av oralprotetiska rekonstruktioner Eva Lindquist Karlsson2006-05-30
Provning (skjuvtest) av bondingmaterial enligt ISO/TS 11405:2003 Ellen Kr. Austrheim, Gudbrand øilo2008-03-05
Rebaseringsmaterial Erik Christian Munksgaard2006-04-28
Release of nanoparticles from dental materials – a systematic map Helena Domeij2013-11-06
Silanisering av protetiska konstruktioner Ulf Örtengren2008-05-14
Standarder – verktyg för säkerhet, kvalitet och effektiv upphandling inom tandvård Pehr-Martin Goebel, Peter Schröder, Krister Nilner, Ulf Örtengren2009-05-05
Tandblekning med och utan ljus Ellen Bruzell, Jon E. Dahl2006-11-27
Titan för odontologiska applikationer - biologiska aspekter Jon E. Dahl, Stig Karlsson och Morten Syverud2010-01-26
Utvärdering av ögonskydd vid användning av dentala härd- och bleklampor Ellen Bruzell, Björn Johnsen, Tommy Nakken Aalerud, Terje Christensen2006-01-20