/
/

Anmälan om användning av amalgam

Det är förbjudet att använda amalgam i tandvården. Det finns dock ett tidsbegränsat undantag vid särskilda medicinska skäl. Vårdgivare som överväger att använda amalgam måste anmäla sin verksamhet till Socialstyrelsen.

Sedan den 1 juni 2009 finns det ett generellt förbud mot kvicksilver. Detta innebär att det är förbjudet att använda tandfyllningsmaterialet amalgam inom den vanliga tandvården och att det är ett totalförbud för användning av amalgam på barn och ungdomar.

Det finns dock ett tidsbegränsat undantag. Till och med den 31 december 2017 är det vid tandvårdsmottagningar inom sjukhustandvården eller motsvarande tillåtet att använda dentalt amalgam om det finns särskilda medicinska skäl och tandläkaren bedömer att andra behandlingsmetoder inte ger ett tillräckligt bra resultat.

Verksamheten måste anmälas till Socialstyrelsen

Bestämmelser om undantagen från förbudet av användingen av dentalt amalgam finns i Kemikalieinspektionens föreskrifter (KIFS 2008:2) om kemiska produkter och biotekniska organismer. Av föreskriften framgår att en vårdgivare som överväger att använda dentalt amalgam ska anmäla sin verksamhet till Socialstyrelsen före första behandlingen på en patient. Ytterligare behandling därefter behöver inte anmälas på nytt.

Anmälan av användning av dentalt amalgam

När får dentalt amalgam användas

Dentalt amalgam får endast användas på vuxna inom sjukhustandvården eller motsvarande funktion om samtliga följande krav är uppfyllda:

  • Det finns särskilda medicinska skäl.
  • Andra behandlingsmetoder ger inte tillräckligt bra resultat.
  • Mottagningen ur miljösynpunkt är inrättad för användning av dentalt amalgam.

Vid användning av dentalt amalgam

Vid användning av dentalt amalgam ska vårdgivaren ansvara för att den behandlande tandläkaren antecknar samtliga följande uppgifter för varje patient:

  • patientuppgifter (personnummer och aktuell adress)
  • tandstatus och föreslagen behandling (diagnos/tillstånd dokumenteras)
  • vilka särskilda medicinska skäl som föreligger
  • mängden amalgam som används
  • datum för användning.

Vårdgivaren ska även, för kontroll och uppföljning, hålla information tillgänglig om hur många och vilka patienter som behandlats med dentalt amalgam i verksamheten.