Vi använder kakor för att förbättra webbplatsen

Den här webbplatsen använder kakor (cookies) för att underlätta ditt besök och för att göra webbplatsen bättre. Läs mer om kakor./
/

Stöd till barn som är anhöriga

Stöd till barn som anhöriga är ett lagstadgat ansvar för hälso- och sjukvården och en viktig uppgift för socialtjänsten, förskola och skola.

Många barn växer upp i en familj där det förekommer våld eller där  en förälder missbrukar, har psykisk ohälsa, lider av en allvarlig sjukdom eller plötsligt avlider.

Det kan innebära oro, orimligt ansvarstagande, förändringar i vardagen och svåra upplevelser, vilket för barnen kan leda till skolsvårigheter, egen ohälsa och andra negativa konsekvenser på sikt.

Mer information finns i vår kunskapssammanfattning: Barn som anhöriga – Konsekvenser och behov när föräldrar har allvarliga svårigheter eller avlider

Späda barns rätt till hälsa och utveckling

Socialstyrelsen lyfter i arbetet för stärkt stöd till barn som anhöriga, särskilt fram de allra yngsta barnens rätt till hälsa och utveckling. I oktober 2017 anordnade vi tillsammans med Folkhälsomyndigheten och Nka, en konferens med presentation av forskning och utvecklingsarbete, verksamhetsnära exempel och inspiration från våra nordiska grannar. I en filmad dokumentation går det att ta del av plenarföreläsningar, vissa seminarier samt presentationer.

Det virtuella socialkontoret ska stärka barn- och familjeperspektivet

Många socialarbetare är osäkra på hur de ska närma sig de känsliga frågorna om föräldraskap och barns behov med vuxna klienter som har missbruksproblem. På det virtuella socialkontoret kan du som är blivande eller yrkesverksam socialarbetare öva på att ställa frågor och få svar från en filmad fiktiv klient. Precis som i verkligheten håller du i ett samtal med klienten, bedömer vad som behöver göras och får sedan återkoppling.

Inlogg till det virtuella socialkontoret

Den virtuella BUP-mottagningen ger beredskap att fråga om våld

Den virtuella BUP-mottagningen ger möjlighet att öva på att närma sig frågor om våld i familjen i samtal med såväl barn som förälder. Erfarenheten visar att mångdubbelt fler fall av våld i nära relationer upptäcks när man rutinmässigt börjar fråga om våld inom barn- och ungdomspsykiatrin. Många inom barn- och ungdomspsykiatrin är osäkra på hur de ska närma sig dessa känsliga frågor. På den virtuella BUP-mottagningen kan du som arbetar på BUP eller går i utbildning öva på att ställa frågor och få svar från filmade fiktiva patienter. Precis som i verkligheten håller du i ett samtal med patienten, bedömer vad som behöver göras och får sedan återkoppling.

Inlogg till den virtuella BUP-mottagningen 
 

Nationellt kompetenscentrum anhöriga (Nka) har en viktig roll i det nationella arbetet

Socialstyrelsen, Nationellt kompetenscentrum anhöriga (Nka), Folkhälsomyndigheten, Skolverket och SKL samarbetar för att utveckla stöd för arbete med barn som anhöriga. De kartläggningar, kunskapsöversikter och utvärderingar som tagit,s fram inom uppdraget finns på Nka:s webbplats.

Material hos Nka

Webbutbildning för personal i hälso- och sjukvården 

Webbutbildningen Våga fråga! om barn som är anhöriga finns på kunskapsguiden. Utbildningen vänder sig till dig som arbetar i hälso- och sjukvården och syftet är att ge dig mer kunskap om hur barn som anhöriga kan uppmärksammas. Utbildningen är framtagen av Nationellt kompetenscentrum anhöriga (Nka) i samarbete med Västra Götalandsregionen.

Virtuell vårdcentral för allmänläkare i primärvården

I en virtuell vårdcentral får allmänläkare möjlighet att öva på att väva in frågor om familjesituationen i möten med vuxna patienter. Syftet är att öka uppmärksamheten på barns behov och att stärka stödet till barn i familjer där det förekommer missbruk, psykisk ohälsa, allvarlig sjukdom eller dödsfall.

Läkaren övar på att ställa sina frågor till filmade fiktiva patienter. Precis som i verkligheten undersöker läkaren sjukdomsbilden, bedömer vad som behöver göras och får sedan återkoppling. Insatsen är ett sätt att stärka implementeringen av 2 g § HSL i primärvården.