/
/

Stöd till barn som är anhöriga

Stöd till barn som anhöriga är ett lagstadgat ansvar för hälso- och sjukvården och en viktig uppgift för socialtjänsten, förskola och skola.

Många barn växer upp i en familj där det förekommer våld eller där  en förälder missbrukar, har psykisk ohälsa, lider av en allvarlig sjukdom eller plötsligt avlider.

Det kan innebära oro, orimligt ansvarstagande, förändringar i vardagen och svåra upplevelser, vilket för barnen kan leda till skolsvårigheter, egen ohälsa och andra negativa konsekvenser på sikt.

Mer information finns i vår kunskapssammanfattning: Barn som anhöriga – Konsekvenser och behov när föräldrar har allvarliga svårigheter eller avlider

Nationellt kompetenscentrum anhöriga (Nka) har en viktig roll i det nationella arbetet

Socialstyrelsen, Nationellt kompetenscentrum anhöriga (Nka), Folkhälsomyndigheten, Skolverket och SKL samarbetar för att utveckla stöd för arbete med barn som anhöriga. De kartläggningar, kunskapsöversikter och utvärderingar som tagit,s fram inom uppdraget finns på Nka:s webbplats.

Material hos Nka

Webbutbildning för personal i hälso- och sjukvården 

Webbutbildningen Våga fråga! om barn som är anhöriga finns på kunskapsguiden. Utbildningen vänder sig till dig som arbetar i hälso- och sjukvården och syftet är att ge dig mer kunskap om hur barn som anhöriga kan uppmärksammas. Utbildningen är framtagen av Nationellt kompetenscentrum anhöriga (Nka) i samarbete med Västra Götalandsregionen.

Virtuell vårdcentral för allmänläkare i primärvården

I en virtuell vårdcentral får allmänläkare möjlighet att öva på att väva in frågor om familjesituationen i möten med vuxna patienter. Syftet är att öka uppmärksamheten på barns behov och att stärka stödet till barn i familjer där det förekommer missbruk, psykisk ohälsa, allvarlig sjukdom eller dödsfall.

Läkaren övar på att ställa sina frågor till filmade fiktiva patienter. Precis som i verkligheten undersöker läkaren sjukdomsbilden, bedömer vad som behöver göras och får sedan återkoppling. Insatsen är ett sätt att stärka implementeringen av 2 g § HSL i primärvården.