/
/
/

Statsbidrag till kommuner och landsting för att öka kunskapen om homosexuellas, bisexuellas och transpersoners situation

  • Område: Övrigt
  • Status: Senast den 28 februari 2017 ska återrapporteringen av 2016 års medel ha kommit in.

Syfte med bidraget

Statsbidraget lämnas till kommuner och landsting för projekt som inom det egna verksamhetsområdet ökar kunskapen om homosexuellas, bisexuellas och transpersoners situation (hbt-personer). Syftet är att främja hbt-personers rättigheter och möjligheter i kontakten med kommuner och landsting.

Bidraget utgår från förordningen om statsbidrag till kommuner och landsting för att öka kunskapen om homosexuellas, bisexuellas och transpersoners situation.

Berörda

Kommuner och landsting kan ansöka om statsbidraget.

Villkor

Ett villkor för att få bidrag är att projektet inte omfattar insatser som redan utförs inom den ordinarie verksamheten.

Vi har prioritera projekt som:

  • har en hög grad av egen finansiering från kommunen eller landstinget
  • i övrigt bedöms ha bäst förutsättningar att uppfylla uppdragets mål, enligt 3 § i förordningen
  • tar hänsyn till geografisk spridning över hela landet och spridning mellan tätort och landsbygd.

Bidragets storlek

Socialstyrelsen har fördelat 2,9 miljoner kronor för 2016 och 1,9 miljoner kronor för 2015.

Återrapportering till Socialstyrelsen

De kommuner och landsting som har tagit emot statsbidraget 2016 ska senast den 28 februari 2017 återrapportera till Socialstyrelsen hur bidraget har använts. Information om återrapporteringen har skickats till berörda.

Återrapporteringsblankett

Bidrag under tidigare år

Fördelning av statsbidrag för 2016 till kommuner och landsting för att öka kunskapen om hbt-personers situation

Fördelning av statsbidrag för 2015 till kommuner och landsting för att öka kunskapen om hbt-personers situation

 

Kontakt

Peter Redving
075-247 39 92

Frågor om återrapportering
Ylva Gårdhagen
075-247 39 11