/
/
/

Uppdrag att fördela medel för kompetensutveckling inom sociala barn- och ungdomsvården

  • Område: Social verksamhet
  • Status: Senast den 31 augusti 2016 ska rekvisitionen ha kommit in.

Syfte med bidraget

Syftet är att stärka kommunernas arbete med att utveckla kompetensen inom den sociala barn- och ungdomsvården för att säkra en trygg och säker vård.

Regeringsbeslut 2016-01-21

Berörda

Samtliga kommuner.

Rekvisition

Fördelningen av statsbidraget utgår från fördelningsramen i bilaga 1. Statsbidraget betalas ut till kommuner efter rekvisition och ska ha kommit in till Socialstyrelsen senast den 31 augusti 2016.

Rekvisitionsblankett

Bilaga 1. Fördelning av statsbidrag för år 2016 till kommuner för kompetensutveckling inom den sociala barn- och ungdomsvården.

Villkor

Statsbidraget betalas ut för utbildnings- och kompetensutvecklingsinsatser. Kommuner som inte gjorde en kompetensinventering tidigare år får använda högst 50 000 kronor av sin pott 2016 för detta. Läs mer om villkor för 2016 års kompetenssatsning i anvisningarna nedan.

 Anvisningar för att rekvirera statsbidrag för 2016 för kompetenssatsning inom den sociala barn- och ungdomsvården

Bidragets storlek

Socialstyrelsen har fått i uppdrag att fördela 24 miljoner kronor under 2016. Fördelningen av statsbidraget utgår från fördelningsramen ovan Bilaga 1.

Återrapportering till Socialstyrelsen

Utbildningsinsatser som pågick under 2015 ska vara redovisade till Socialstyrelsen. Vi återkommer under hösten med mer information om redovisning av 2016 års medel.

Redovisningen lämnas per kommun.

Socialstyrelsens redovisning till regeringen

Här hittar du Socialstyrelsens tidigare redovisningar till regeringen:

Kompetenssatsning inom den sociala barn- och ungdomsvården – Redovisning av 2015 års medel

Kompetenssatsning inom den sociala barn- och ungdomsvården – Redovisning av 2014 års satsning

Kompetenssatsning inom den sociala barn- och ungdomsvården – Slutredovisning av 2013 års satsning

Bidrag under tidigare år

Fördelning av statsbidrag för 2015 till kommuner för kompetensutveckling inom den sociala barn- och ungdomsvården  

Fördelning av statsbidrag för 2014 till kommuner för kompetensutveckling inom den sociala barn- och ungdomsvården

Fördelning av statsbidrag för 2013 till kommuner för kompetensutveckling inom den sociala barn- och ungdomsvården

 

Kontakt

Ann Bengtsson
075-247 32 44

Mer hos oss

Barn och familj