/
/
/

Statsbidrag till kommuner för Omvårdnadslyftet – utbildningssatsning inom äldreomsorgen och funktionshindersområdet

  • Område: Äldre
  • Status: Vi har slutrapporterat uppdraget till regeringen.

Syfte med bidraget

Syftet med statsbidraget var att stärka kompetensen inom äldre- och funktionshindersomsorgen, se nedan.

Regeringsbeslut 2014-01-16

Berörda

Statsbidraget kunde sökas av kommuner som huvudman för sin egen verksamhet och för enskilda utförares verksamhet.

Villkor

Statsbidraget fick användas för utbildningsinsatser. Se dokumenten nedan för mer information.

Information om statsbidrag till kommuner för Omvårdnadslyftet 2014

Förteckning över bidragsberättigade kurser 2014

Bidragets storlek

Mellan 2011 och 2014 har Socialstyrelsen fördelat 824,2 miljoner kronor. Baserat på kommunernas slutredovisningar fördelades, i december 2014, ytterligare 150 miljoner kronor till 60 kommuner i premier för bästa resultat.

Redovisning

Uppdraget är slutredovisat. Se dokumenten nedan för mer information.

Anvisningar om redovisningen av Omvårdnadslyftet 2014

Förhandsvisning av webbformulär

Bidrag under tidigare år

Fördelning av statsbidrag till kommuner för Omvårdnadslyftet 2014

Fördelning av statsbidrag till kommuner för Omvårdnadslyftet 2013

Fördelning av statsbidrag till kommuner för Omvårdnadslyftet 2012

Fördelning av statsbidrag till kommuner för Omvårdnadslyftet 2011