Problem med vårt beställningssystem

Just nu har vi tekniska problem med vårt beställningssystem. Har du problem att beställa kan du skicka din beställning till publikationsservice@socialstyrelsen.se. Ange titel, artikelnummer, antal exemplar du vill beställa, leveransadress och eventuell fakturaadress.

/

Statsbidrag

Statsbidragen syftar till att stimulera kvalitetsutveckling inom folkhälsans, hälso- och sjukvårdens samt socialtjänstens område.

Det är huvudsakligen det civila samhällets organisationer, länsstyrelser, kommuner och landsting som kan ansöka om statsbidrag.

Olika former av statsbidrag

Bidrag finns som organisationsbidrag, verksamhetsbidrag och stimulansbidrag. Vissa statsbidrag måste sökas och andra fördelar vi utan ansökningsförfarande, till exempel efter befolkningsstorlek.