/

Statsbidrag

Statsbidragen syftar till att stimulera kvalitetsutveckling inom folkhälsans, hälso- och sjukvårdens samt socialtjänstens område.

Det är huvudsakligen det civila samhällets organisationer, länsstyrelser, kommuner och landsting som kan ansöka om statsbidrag.

Olika former av statsbidrag

Bidrag finns som organisationsbidrag, verksamhetsbidrag och stimulansbidrag. Vissa statsbidrag måste sökas och andra fördelar vi utan ansökningsförfarande, till exempel efter befolkningsstorlek.