/
/
/

Statistik om vuxna personer som får boendeinsatser och anhörigstöd

Korta fakta
  • Bland gruppen vuxna personer som fick boendeinsatser och anhörigstöd den 1 november 2017 var det drygt 14 500 personer som fick insatsen bistånd som avser boende. Av dessa fick knappt 60 procent en långsiktig boendelösning.
  • Den 1 november 2017 fick drygt 7 700 personer individuellt behovsprövade insatser där bland annat anhörigstöd i olika former ingår.

Statistikrapporter

Statistikdatabasen för dig som vill veta mer

I statistikdatabasen kan du göra egna statistikuttag. Där hittar du bland annat statistik uppdelat per 100 000 i respektive län.

Statistikens innehåll

Statistiken innehåller socialtjänstinsatser gjorda till gruppen vuxna personer med boendeinsatser och anhörigstöd.

Till gruppen vuxna personer med boendeinsatser och anhörigstöd räknar vi personer som är minst 21 år, med problem som inte är relaterade till eget missbruk av alkohol, narkotika, läkemedel eller lösningsmedel. Här ingår personer som fått insatser på grund av exempelvis spelmissbruk, hemlöshet, behov av stöd i föräldrarollen, en anhörigs missbruk eller att han eller hon utsatts för våld.

Källor till statistiken

Statistiken grundar sig på mängduppgifter från kommunerna 

Kvalitet och bortfall

Individuppgifterna har en god kvalitet, uppgifter om kvalitet och bortfall går att hitta på registrets webbsida. Mängduppgifternas bortfall kan dock vara cirka 5-10 procent, där vissa frågor inte alls besvarats av vissa kommuner.

Beställ data eller statistik

Hittar du inte den statistik du är ute efter kan du beställa data eller statistik.

Kontakt

Om statistik, kvalitet och bortfall
Barbro Engdahl
075-247 36 11

Om utveckling av statistiken
Daniel Svensson
075-247 35 11