Statistik om stroke

Korta fakta

  • 2015 drabbades ungefär 28 000 personer och 7 000 avled av en stroke.
  • Medelåldern vid insjuknande är 74 år för män och 79 år för kvinnor.
  • 25 procent dör inom 28 dagar efter insjuknandet.

Statistikrapporter

Statistiken om stroke har ingen egen rapport. Däremot har vi tagit fram övergripande siffror i en kort sammanfattning:

Uppgifter om stroke finns också i våra årliga rapporter med statistik om sluten vård och dödsorsaker:

Statistikdatabas för dig som vill veta mer

I statistikdatabasen om stroke hittar du bland annat uppgifter om antal personer som fått stroke och dödligheten, fördelat på hemortslän eller vårdande landsting.

Statistikens innehåll

Statistiken innehåller uppgifter om patienter som är 20 år och äldre, som fått en stroke.

Källor till statistiken

Statistiken bygger på uppgifter från patientregistret.

Kvalitet och bortfall

Statistikens kvalitet och bortfall beror på patientregistrets kvalitet och bortfall. Generellt sett är kvaliteten god och bortfallet relativt litet. Registret införde månadsrapportering år 2015, vilket också kommer att påverka statistiken.

Beställ data eller statistik

Hittar du inte den statistik du är ute efter kan du beställa statistik eller data för forskningsändamål.