Statistik om stroke

Korta fakta

  • 2016 drabbades ungefär 26 500 personer och 6 900 avled av en stroke (hjärninfarkt eller hjärnblödning).
  • 75 procent av de som insjuknade var 70 år eller äldre.  
  • I 26 procent av strokefallen dog personen inom 28 dagar efter insjuknandet.

Statistikrapporter

Statistikrapporten Statistik om stroke 2016 presenterar statistik om stroke hos kvinnor och män över 20 år, i riket och i länen. 

Uppgifter om stroke finns också i våra årliga rapporter med statistik om sluten vård och dödsorsaker:

Statistikdatabas för dig som vill veta mer

I statistikdatabasen om stroke kan olika mått, som till exempel antal fall och antal dödsfall, redovisas efter antingen hemortslän eller vårdlandsting.  

Källor till statistiken

Strokestatistiken får sina uppgifter från patientregistret och dödsorsaksregistret.

Bortfall och kvalitet

Kvaliteten och bortfallet beror på kvaliteten och bortfallet i statistikens källor, patientregistret och dödsorsaksregistret. Generellt kan man dock säga att statistiken har god kvalitet och att bortfallet är litet.

Beställ data eller statistik

Hittar du inte den statistik du är ute efter kan du beställa statistik eller data för forskningsändamål.