/
/
/

Statistik om skador och förgiftningar

Korta fakta
  • Fallolyckor är den vanligaste olyckstypen, med 68 984 inskrivna på sjukhus år 2016.
  • Självskador är vanligast bland unga kvinnor. År 2016 var 1 330 kvinnor i åldern 15−24 inskrivna på sjukhus för detta.
  • Nästan åtta av tio skador bland barn sker på fritiden.

Statistikrapporter

Statistikdatabaser för dig som vill veta mer

Källor till statistiken

Statistiken grundar sig på uppgifter från

  • patientregistret om patienter inskrivna på sjukhus
  • dödsorsaksregistret om avlidna
  •  IDB (Injury Data Base) Sverige om personer som sökt vård på akutmottagning.

Bortfall och kvalitet

Statistikens bortfall och kvalitet beror på de register som statistiken grundar sig på, se respektive register för dess kvalitet och bortfall. Vi vill dock särskilt påpeka att vissa landsting under några år hade en bristfällig rapportering av yttre orsaker till skador och förgiftningar. Det gäller i synnerhet Södermanland år 2006 och Östergötland till och med 2004. Den bristfälliga rapporteringen beror på datatekniska problem och att uppgifter saknas i rapporteringen.

Beställ data eller statistik

Hittar du inte den statistik du är ute efter kan du också beställa data eller statistik.