/
/
/

Månadsstatistik om ekonomiskt bistånd

Från och med 2012 redovisar vi preliminär statistik över ekonomiskt bistånd månadsvis.

Den preliminära månadsstatistiken redovisas i två steg med en respektive två månaders fördröjning. Först presenterar vi en temporär tabell och därefter en mer utförlig. Socialstyrelsen gör slutligen en sammanställning för hela året som presenteras som officiell statistik i en separat rapport. 

Temporär tabell

Den temporära tabellen innehåller uppgifter om utbetalat ekonomiskt bistånd per kommun.

Utförlig redovisning

Den utförliga redovisningen innehåller uppgifter om utbetalat ekonomiskt bistånd, antal personer och hushåll samt försörjningshinder per kommun.

Utförlig redovisning för hela år

Den utförliga redovisningen innehåller uppgifter om utbetalat ekonomiskt bistånd, antal personer och hushåll samt försörjningshinder per kommun. Här kan du ladda ner en zip-fil som omfattar ett helt års utförliga redovisningar, uppdelat per månad.

Kvartalsstatistik

De fyra kvartalen 2012 har samlats som preliminär kvartalsstatistik över utbetalt ekonomiskt bistånd.Observera att siffrorna ska tolkas med stor försiktighet.

Information om månadsstatistiken

Syftet med den preliminära månadsstatistiken är att ge ett snabbare underlag till uppföljning och analys av befolkningens behov av bistånd. Man kan också följa hur behoven förändras över tid. Uppgifterna om försörjningshinder gör det möjligt att identifiera behov hos målgruppen fortlöpande och systematiskt. Då kan man också få ett underlag för planering av insatser. Det finns dessutom möjlighet till jämförelser mellan olika kommuner.