Flyktingsituationen

Samlat stödmaterial och information för dig som i ditt arbete inom hälso- och sjukvården eller socialtjänsten möter nyanlända flyktingar. Läs mer om vård och omsorg för asylsökande och andra flyktingar.

/
/
/

Månadsstatistik om ekonomiskt bistånd

Här redovisar vi preliminär statistik över ekonomiskt bistånd månadsvis.

Syftet med den preliminära månadsstatistiken är att ge ett snabbt underlag till uppföljning och analys av befolkningens behov av bistånd. Statistiken visar hur behoven förändras över tid och möjliggör dessutom jämförelser mellan olika kommuner. Uppgifterna om försörjningshinder gör det möjligt att identifiera behov hos målgruppen fortlöpande och systematiskt, vilket kan utgöra underlag för planering av insatser.

Den preliminära månadsstatistiken publiceras i slutet på varje månad och redovisas i två steg. Först presenterar vi en temporär tabell  med en månads fördröjning och därefter en mer utförlig tabell med två månaders fördröjning. Socialstyrelsen gör slutligen en sammanställning för hela året som presenteras som officiell statistik i en separat rapport. 

Temporär tabell

Den temporära tabellen innehåller uppgifter om utbetalat ekonomiskt bistånd per kommun.

Utförlig redovisning

Den utförliga redovisningen innehåller uppgifter om utbetalat ekonomiskt bistånd, antal personer och hushåll samt försörjningshinder per kommun.

Utförlig redovisning för hela år

Den utförliga redovisningen innehåller uppgifter om utbetalat ekonomiskt bistånd, antal personer och hushåll samt försörjningshinder per kommun. Här kan du ladda ner en zip-fil som omfattar ett helt års utförliga redovisningar, uppdelat per månad.