/
/
/

Läkemedelsförsäljningen i Sverige

Socialstyrelsen följer och utvärderar läkemedelsanvändningen i befolkningen. Uppföljningen innehåller uppgifter om utvecklingen samt analyserar av olika aspekter av läkemedelsanvändningen.

Data kommer huvudsakligen från Hälso- och sjukvårdens läkemedelsregister som bygger på Apoteket AB:s receptregister. Lägesbeskrivningen vänder sig till regeringen, landstingen, läkemedelskommittéer, informationsläkare och övriga intresserade.