Läkemedelsstatistik

Korta fakta

 • Nästan 6,4 miljoner personer tog ut minst ett läkemedel år 2015. Detta motsvarar cirka 66 procent av befolkningen. Störst andel användare hittar man i de äldre åldersgrupperna.
 • Paracetamol, Omeprazol och Penicillin V är de receptförskrivna läkemedel som hämtas ut av flest antal patienter.
 • Mellan åren 2006 och 2015 har andelen patienter som hämtat ut minst ett recept på Penicillin minskat medan motsvarande siffra för ADHD-medel har ökat.

Statistikrapporter

Statistikdatabasen för dig som vill veta mer

 • I statistikdatabasen för läkemedel finns uppgifter från läkemedelsregistret om till exempel antalet personer som minst en gång under året hämtat ut ett läkemedel i en viss läkemedelsgrupp, den expedierade mängden läkemedel och antalet recept. Statistiken är uppdelad på ATC-kod eller läkemedelsgrupp, län, ålder och kön.

Statistikens innehåll

 • Antal patienter och patienter per tusen invånare. Denna uppgift anger hur många patienter som hämtat ut minst ett läkemedel på recept.
 • Mängd uthämtade läkemedel i form av antal recept och definierade dygnsdoser (DDD).
 • Läkemedelskostnader. I statistikrapporten redovisar vi  tre kostnader, den totala kostnaden och förmånskostnaden som landstingen betalar samt egenavgiften.
 • Statistikrapporten innehåller även uppgifter om rekvisitionsläkemedel som ges direkt till patienten i öppen och sluten vård samt köp av receptfria läkemedel.

Källor till statistiken

Läkemedelsstatistiken bygger på flera källor.

 • Uppgifter om receptförskrivna läkemedel kommer från läkemedelsregistret.
 • Uppgifter om rekvisition till öppen och sluten vård samt köp av receptfria läkemedel kommer från eHälsomyndigheten.
 • Uppgifter om utbildningsnivå kommer från Statistiska centralbyrån.

Kvalitet och bortfall

Statistikens kvalitet är generellt god. Uppgiftsskyldigheten till statistiken är lagstadgad och insamlingen oftast automatiserad, vilket gör att kvaliteten hålls god och jämn från år till år.

De uppgifter som kan ha ett visst bortfall är främst receptfria läkemedel sålda utanför apotek samt, på senare år, rekvisitionsläkemedel.

Beroende på hur läkemedelförsörjningen organiseras i landstingen kan viss försäljning saknas i statistiken. I vissa landsting är det till exempel vanligare att administrera läkemedel direkt i dagvård vid sjukhus, istället för att förskriva dem på recept. I dessa fall hamnar inga uppgifter i statistiken från läkemedelsregistret.

I bilagan Beskrivning av statistiken som hör till rapporten Statistik om läkemedel kan du läsa mer om kvalitet och bortfall.

Beställ data eller statistik

Hittar du inte den statistik du är ute efter kan du beställa statistik eller data för forskningsändamål. Observera att du bara kan beställa uppgifter från läkemedelsregistret.

Kontakt

Om statistik, kvalitet och bortfall
Helena Schiöler
075-247 39 96

Henny Ryberg
075-247 33 03

Om utveckling av statistiken
Cajsa Anufrijeff Röhr
075-247 37 39