Statistik om familjerätt

Korta fakta

  • År 2015 utreddes faderskap för 65 procent av alla födda barn.
  • Från 2011 till 2015 har samarbetssamtalen ökat med 6 procent.
  • Mellan 2011 och 2015 har andelen barn som varit aktuella för utredningar på grund av vårdnad, boende och/eller umgänge minskat från 39 till 31 per 10 000 barn och unga i åldern 0-17 år.
  • Under tidsperioden 2011 till 2015 har antalet snabbupplysningar som tas in från socialnämnden ökat från 48 till 56 upplysningar per 10 000 barn och unga 0-17 år.

Statistikrapporter

Statistikdatabasen för dig som vill veta mer

  • Statistikdatabasen innehåller de uppgifter som redovisas i den årliga statistikrapporten. Där kan du göra egna uttag där du väljer de variabler du själv är intresserad av.

Statistikens innehåll

Statistiken innehåller uppgifter om kommunernas insatser inom familjer-ätten enligt bestämmelserna i föräldrabalken och socialtjänstlagen. Det kan till exempel röra sig om fastställande av faderskap, samarbetssamtal, upplysningar, utredningar och avtal om vårdnad, boende och umgänge, medgivandeutredningar i samband med adoptioner samt yttranden över nationella adoptioner.

Bortfall och kvalitet

Statistiken har bristande kvalitet på vissa variabler eftersom det förekommer många fel i kommunernas inrapportering.

Källor till statistiken

Statistiken grundar sig på mängduppgifter som samlas in varje år från samtliga kommuner.

Beställa data eller statistik

Hittar du inte den statistik du är ute efter kan du beställa statistik, exempelvis per kommun. Det är däremot inte möjligt att beställa individuppgifter för forskningsändamål eftersom vi enbart samlar in mängduppgifter.