Statistik om ekonomiskt bistånd – publicerat om detta ämne

Sortera listan på: Populärast Datum Titel

Tillbaka

Kontakt

Om statistik, kvalitet och bortfall
Andreas Petersson
075-247 37 19

Om utveckling av statistiken
Ingalill Paulsson Lütz
075-247 31 15