Statistik om ekonomiskt bistånd – publicerat om detta ämne

Sortera listan på: Populärast Datum Titel

Tillbaka

Kontakt

Om statistik, kvalitet och bortfall
Antonio Espinoza
075-247 37 36

Om utveckling av statistiken
Ingalill Paulsson Lütz
075-247 31 15