/
/
/
/

Kontakt

Om statistik, kvalitet och bortfall
Cancerregistrets brevlåda

Staffan Khan
075-247 38 40

Shiva Ayoubi
075-247 30 51

Om utveckling av statistiken
David Pettersson
075-247 31 26