/
/

Statistik efter ämne

Här finns statistik som Socialstyrelsen publicerar, sorterad efter ämnesområden.

Publicering av 2015 års statistik om sluten- och öppenvård, psykiatrisk tvångsvård, rättspsykiatrisk vård, samt skador och förgiftningar kommer att publiceras senare än tidigare år. Detta beror på att patientregistret, som uppgifterna baseras på, inte fått in kompletta uppgifter från samtliga landsting.

Du kommer att hitta datum för publicering i vår publiceringskalender för statistik.