/
/

Statistikdatabasen

Socialstyrelsens statistikdatabas presenterar uppgifter om hälsa, vårdutnyttjande, socialtjänst och personal inom hälso- och sjukvården. Uppgifterna är hämtade från våra hälsodataregister och andra officiella statistikkällor.

Hjälp för dig som vill använda statistikdatabasen

Vi har en kort guide för dig som vill använda databasen. Du får tips om hur du kan söka i databasen och hur du kan presentera den statistik du tar fram.

Så använder du Socialstyrelsens statistikdatabas