/
/

Statistikdatabasen

Socialstyrelsens statistikdatabas presenterar uppgifter om hälsa, vårdutnyttjande, socialtjänst och personal inom hälso- och sjukvården. Uppgifterna är hämtade från våra hälsodataregister och andra officiella statistikkällor.

Alla våra statistikområden är inte representerade i statistikdatabasen. Fler områden hittar du om du söker på statistik efter ämne.