/
/

Statistikdatabasen

Socialstyrelsens statistikdatabas presenterar uppgifter om hälsa, vårdutnyttjande, socialtjänst och personal inom hälso- och sjukvården. Uppgifterna är hämtade från våra hälsodataregister och andra officiella statistikkällor.

Patientregistret för 2015 är försenat. Socialstyrelsen saknar data för öppenvård och/eller slutenvård från tre landsting. Därutöver finns det luckor i rapporteringen från ett par landsting och stora kvalitetsbrister för minst två landsting. 

Vi vet i dagsläget inte när patientregistret för 2015 är färdigt att tas i bruk. Mer information kommer i början av hösten. 

Hjälp för dig som vill använda statistikdatabasen
Vi har en kort guide för dig som vill använda databasen. Du får tips om hur du kan söka i databasen och hur du kan presentera den statistik du tar fram.
Så använder du Socialstyrelsens statistikdatabas

Kontakt

Statistikdatabasens brevlåda

Susanne Holland
075-247 35 30

Henrik Nordin
075-247 34 58

Kontaktpersoner för statistik