/
/

Statistikdatabasen

Socialstyrelsens statistikdatabas presenterar uppgifter om hälsa, vårdutnyttjande, socialtjänst och personal inom hälso- och sjukvården. Uppgifterna är hämtade från våra hälsodataregister och andra officiella statistikkällor.

Publicering av 2015 års statistik om sluten- och öppenvård, psykiatrisk tvångsvård, rättspsykiatrisk vård, samt skador och förgiftningar kommer att publiceras senare än tidigare år. Detta beror på att patientregistret, som uppgifterna baseras på, inte fått in kompletta uppgifter från samtliga landsting.

Du kommer att hitta datum för publicering i vår publiceringskalender för statistik.

Hjälp för dig som vill använda statistikdatabasen
Vi har en kort guide för dig som vill använda databasen. Du får tips om hur du kan söka i databasen och hur du kan presentera den statistik du tar fram.
Så använder du Socialstyrelsens statistikdatabas