/
/

Statistikdatabasen

Socialstyrelsens statistikdatabas presenterar uppgifter om hälsa, vårdutnyttjande, socialtjänst och personal inom hälso- och sjukvården. Uppgifterna är hämtade från våra hälsodataregister och andra officiella statistikkällor.

Patientregistret för 2015 är försenat. På grund av nya rutiner för inrapporteringen har flera landsting inte lämnat in uppgifter till registret. Vi uppskattar att registret tidigast blir klart i oktober, men det beror på när vi får in uppgifterna.

Hjälp för dig som vill använda statistikdatabasen
Vi har en kort guide för dig som vill använda databasen. Du får tips om hur du kan söka i databasen och hur du kan presentera den statistik du tar fram.
Så använder du Socialstyrelsens statistikdatabas

Kontakt

Statistikdatabasens brevlåda

Susanne Holland
075-247 35 30

Henrik Nordin
075-247 34 58

Kontaktpersoner för statistik