/
/

Publiceringskalender för statistik

Här hittar du en förteckning över Socialstyrelsens publiceringar av statistik 2018.

Vi publicerar både officiell statistik och annan statistik samt statistik i vår databas. För officiell statistik finns särskilda lagfästa kvalitetskrav om bland annat noggrannhet och jämförbarhet, se Lag (2001:99) om den officiella statistiken.

All statistik publiceras kl. 9.00.


Titel Publiceras Typ av statistik
Statistik om graviditeter, förlossningar och nyfödda barn 2016 2018-01-17 Officiell statistik, hälso- och sjukvård, databas, faktablad, Excel
Statistik om äldre och personer med funktionsnedsättning efter regiform 2017 2018-02-26 Officiell statistik, socialtjänst, faktablad, Excel
Statistik om väntetider och besök vid sjukhusbundna akutmottagningar 2017 2018-02-27 Annan statistik, hälso- och sjukvård, databas, faktablad, Excel
Statistik om legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal 2016 samt arbetsmarknadsstatus 2015 2018-02-28 Officiell statistik, hälso- och sjukvård, databas, faktablad, Excel
Statistik om insatser enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade 2017 2018-03-26 Officiell statistik, socialtjänst, faktablad, Excel
Statistik om läkemedel 2017 2018-04-04 Officiell statistik, hälso- och sjukvård, databas, faktblad, Excel
Statistik om tandhälsa 2017 2018-05-14 Annan statistik, hälso- och sjukvård, databas, faktablad, Excel
Statistik om aborter 2017 2018-05-21 Annan statistik, hälso- och sjukvård, databas, faktablad, Excel
Statistik om insatser till vuxna personer med missbruk och beroende 2017 2018-05-23 Officiell statistik, socialtjänst, databas, faktablad, Excel
Statistik om kommunala hälso- och sjukvårdsinsatser 2017 2018-05-28 Officiell statistik, hälso- och sjukvård, faktablad, Excel
Statistik om socialtjänstinsatser till personer med funktionsnedsättning 2017 2018-09-03 Officiell statistik, socialtjänst, faktablad, Excel
Statistik om boendeinsatser, institutionsvård och anhörigstöd 2017 2018-09-11 Officiell statistik, socialtjänst, databas faktablad, Excel
Statistik om psykiatrisk tvångsvård 2017 2018-09-12 Annan statistik, hälso- och sjukvård, databas
Statistik om rättspsykiatrisk vård 2017 2018-09-12 Annan statistik, hälso- och sjukvård, databas, faktablad, Excel
Statistik om sjukdomar behandlade i sluten vård 2017 2018-09-12 Officiell statistik, hälso- och sjukvård, databas, faktablad, Excel
Statistik om diagnoser i öppen vård 2017 2018-09-12 Annan statistik, hälso- och sjukvård, databas
Statistik om operationer i sluten vård 2017 2018-09-12 Annan statistik, hälso- och sjukvård, databas
Statistik om operationer i öppen vård 2017 2018-09-12 Annan statistik, hälso- och sjukvård, databas
Statistik om ekonomiskt bistånd 2017 2018-09-13 Officiell statistik, socialtjänst, databas, faktablad, Excel
Statistik om amning 2016 2018-09-17 Officiell statistik, hälso- och sjukvård, databas, faktablad, Excel
Statistik om skador och förgiftningar behandlade i sluten vård 2017 2018-09-18 Officiell statistik, hälso- och sjukvård, databas, faktablad, Excel
Statistik om socialtjänstinsatser till barn och unga 2017 2018-09-19 Annan statistik, socialtjänst, faktablad, Excel
Statistik om skador och förgiftningar behandlade i sluten vård 2017 2018-09-19 Officiell statistik, hälso- och sjukvård, databas
Statistik om socialtjänstinsatser till äldre 2017 2018-10-03 Officiell statistik, socialtjänst, databas, faktablad, Excel
Statistik om spädbarnsföräldrars rökvanor 2016 2018-10-08 Officiell statistik, hälso- och sjukvård, faktablad, Excel
Statistik om försörjningshinder och ändamål med ekonomiskt bistånd 2017 2018-10-11 Annan statistik, socialtjänst, faktablad, Excel
Statistik om hjärtinfarkter 2017 2018-10-15 Officiell statistik, hälso- och sjukvård, databas
Statistik om dödsorsaker 2017 2018-10-24 Officiell statistik, hälso- och sjukvård, databas, faktablad, Excel
Statistik om DRG i sluten vård 2017 2018-11-15 Annan statistik, hälso- och sjukvård, databas
Statistik om stroke 2017 2018-11-26 Annan statistik, hälso- och sjukvård, databas, faktablad, Excel
Statistik om legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal 2017 samt arbetsmarknadsstatus 2016 2018-12-10 Officiell statistik, hälso- och sjukvård, databas, faktablad, Excel
Statistik om graviditeter, förlossningar och nyfödda barn 2017 2018-12-17 Officiell statistik, hälso- och sjukvård, databas, faktablad, Excel
Statistik om nyupptäckta cancerfall 2017 2018-12-18 Officiell statistik, hälso- och sjukvård, databas, faktablad, Excel
Statistik om sysselsatta inom hälso- och sjukvården samt tandvården åren 2014-2030 - prognos Datum ej fastställt Annan statistik, hälso- och sjukvård
Statistik om ekonomiskt bistånd, månadsstatistik Månatligen (sista vardagen varje månad), 2 månaders eftersläpning Annan statistik, hälso- och sjukvård, databas, Excel

Sök och avgränsa

Kontakt

Susanne Holland
075-247 35 30