/
/

Publiceringskalender för statistik

Här hittar du en förteckning över Socialstyrelsens publiceringar av statistik 2017.

Vi publicerar både officiell statistik och annan statistik samt statistik i vår databas. För officiell statistik finns särskilda lagfästa kvalitetskrav om bland annat noggrannhet och jämförbarhet, se Lag (2001:99) om den officiella statistiken.

All statistik publiceras kl. 9.00.


Titel Publiceras Typ av statistik
Statistik om hjärtinfarkter 2015 2017-01-23 Officiell statistik, hälso- och sjukvård, databas
Statistik om nyupptäckta cancerfall 2015 2017-01-24 Officiell statistik, hälso- och sjukvård, databas
Statistik om sjukdomar behandlade i sluten vård 2015 2017-02-06 Officiell statistik, hälso- och sjukvård, databas
Statistik om äldre och personer med funktionsnedsättning efter regiform 2016 2017-02-27 Officiell statistik, socialtjänst, databas
Statistik om skador och förgiftningar behandlade i sluten vård 2015 2017-03-06 Officiell statistik, hälso- och sjukvård, databas
Statistik om graviditeter, förlossningar och nyfödda barn 2015 2017-03-13 Officiell statistik, hälso- och sjukvård, databas
Statistik om insatser enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade 2016 2017-03-23 Officiell statistik, socialtjänst
Statistik om läkemedel 2016 2017-03-27 Officiell statistik, hälso- och sjukvård, databas
Statistik om socialtjänstinsatser till personer med funktionsnedsättning 2016 2017-04-10 Officiell statistik, socialtjänst
Statistik om skador bland barn 2015 2017-05-03 Annan statistik, hälso- och sjukvård
Statistik om familjerätt 2016 2017-05-11 Officiell statistik, socialtjänst, databas
Statistik om kommunala hälso- och sjukvårdsinsatser 2016 2017-05-18 Officiell statistik, hälso- och sjukvård
Statistik om aborter 2016 2017-05-22 Annan statistik, hälso- och sjukvård, databas
Statistik om socialtjänstinsatser till äldre 2016 2017-06-07 Officiell statistik, socialtjänst
Statistik om dödsorsaker 2016 2017-09-06 Officiell statistik, hälso- och sjukvård, databas
Statistik om dödsfall till följd av läkemedels- och narkotikaförgiftningar 2016 2017-09-06 Annan statistik, hälso- och sjukvård
Statistik om sjukdomar behandlade i sluten vård 2016 2017-09-11 Officiell statistik, hälso- och sjukvård, databas
Statistik om diagnoser i öppen vård 2016 2017-09-11 Annan statistik, hälso- och sjukvård, databas
Statistik om operationer i sluten vård 2016 2017-09-11 Annan statistik, hälso- och sjukvård, databas
Statistik om operationer i öppen vård 2016 2017-09-11 Annan statistik, hälso- och sjukvård, databas
Statistik om tandhälsa 2016 2017-09-12 Annan statistik, hälso- och sjukvård, databas
Statistik om tandhälsa 2016 2017-09-12 Annan statistik, hälso- och sjukvård
Statistik om ekonomiskt bistånd 2016 2017-09-13 Officiell statistik, socialtjänst, databas
Statistik om psykiatrisk tvångsvård 2016 2017-09-19 (databas) Faktablad: Datum ej fastställt Annan statistik, hälso- och sjukvård, databas
Statistik om rättspsykiatrisk vård 2016 2017-09-19 (databas) Faktablad: Datum ej fastställt Annan statistik, hälso- och sjukvård, databas
Statistik om socialtjänstinsatser till barn och unga 2015/2016 2017-09-20 Annan statistik, socialtjänst
Statistik om skador och förgiftningar behandlade i sluten vård 2016 2017-09-27 Officiell statistik, hälso- och sjukvård, databas
Statistik om amning 2015 2017-09-28 Officiell statistik, hälso- och sjukvård, databas
Statistik om insatser till vuxna personer med missbruk och beroende 2016 2017-09-29 Officiell statistik, socialtjänst, databas
Statistik om försörjningshinder och ändamål med ekonomiskt bistånd 2016 2017-10-11 Annan statistik, socialtjänst
Statistik om hjärtinfarkter 2016 2017-10-16 Officiell statistik, hälso- och sjukvård, databas
Statistik om spädbarnsföräldrars rökvanor 2015 2017-10-18 Officiell statistik, hälso- och sjukvård
Statistik om kommunal familjerådgivning 2016 2017-10-23 Officiell statistik, socialtjänst
Statistik om skador bland barn 2016 2017-11-20 Annan statistik, hälso- och sjukvård
Statistik om stroke 2016 2017-12-06 Annan statistik, hälso- och sjukvård, databas
Statistik om legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal 2016 2017-12-11 Officiell statistik, hälso- och sjukvård, databas
Statistik om boendeinsatser, institutionsvård och anhörigstöd 2016 2017-12-15 Officiell statistik, socialtjänst, databas
Statistik om nyupptäckta cancerfall 2016 2017-12-18 Officiell statistik, hälso- och sjukvård, databas
Statistik om graviditeter, förlossningar och nyfödda barn 2016 2018-01-17 Officiell statistik, hälso- och sjukvård, databas
Statistik om sysselsatta inom hälso- och sjukvården samt tandvården åren 2014-2030 - prognos Datum ej fastställt (hösten 2017) Annan statistik, hälso- och sjukvård

Sök och avgränsa

Kontakt

Susanne Holland
075-247 35 30