/
/

Publiceringskalender för statistik

Här hittar du en förteckning över Socialstyrelsens publiceringar av statistik 2016.

Vi publicerar både officiell statistik och annan statistik samt statistik i vår databas. För officiell statistik finns särskilda lagfästa kvalitetskrav om bland annat noggrannhet och jämförbarhet, se Lag (2001:99) om den officiella statistiken.

All statistik publiceras kl. 9.00.


Titel Publiceras Typ av statistik
Statistik om fosterskador och kromosomavvikelser 2014 2016-03-10 Annan statistik
Statistik om tillgång på fysioterapeuter 2013 2016-05-02 Annan statistik, hälso- och sjukvård
Statistik om tillgång på farmaceuter 2013 2016-06-13 Annan statistik, hälso- och sjukvård
Statistik om tillgång på legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal för utvalda yrken 2014 2016-10-06 Annan statistik, hälso- och sjukvård
Statistik om läkemedel bland barn och unga 2016-10-25 Annan statistik, hälso- och sjukvård
Statistik om tillgång på specialistsjuksköterskor och röntgensjuksköterskor 2014 2016-11-03 Annan statistik, hälso- och sjukvård
Statistik om särskilt boende 2016-12-09 Annan statistik, socialtjänst
Statistik om tillgång till psykologer och psykoterapeuter 2014. 2016-12-12 Annan statistik, hälso- och sjukvård
Statistik om DRG i sluten vård 2015 2016-12-15 Annan statistik, hälso- och sjukvård, databas
Statistik om tillgång på specialistläkare 2014 2016-12-19 Annan statistik, hälso- och sjukvård
Statistik om hjärtinfarkter 2015 2017-01-23 Officiell statistik, hälso- och sjukvård, databas
Statistik om nyupptäckta cancerfall 2015 2017-01-24 Officiell statistik, hälso- och sjukvård, databas
Statistik om sjukdomar behandlade i sluten vård 2015 2017-02-06 Officiell statistik, hälso- och sjukvård, databas
Statistik om äldre och personer med funktionsnedsättning efter regiform 2016 2017-02-27 Officiell statistik, socialtjänst, databas
Statistik om tandhälsa 2016 2017-03-06 Annan statistik, hälso- och sjukvård, databas
Statistik om graviditeter, förlossningar och nyfödda barn 2015 2017-03-13 Officiell statistik, hälso- och sjukvård, databas
Statistik om insatser enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade 2016 2017-03-23 Officiell statistik, socialtjänst
Statistik om läkemedel 2016 2017-03-27 Officiell statistik, hälso- och sjukvård, databas
Statistik om socialtjänstinsatser till personer med funktionsnedsättning 2016 2017-04-10 Officiell statistik, socialtjänst
Statistik om socialtjänstinsatser till äldre 2016 2017-04-24 Officiell statistik, socialtjänst
Statistik om familjerätt 2016 2017-05-11 Officiell statistik, socialtjänst, databas
Statistik om kommunala hälso- och sjukvårdsinsatser 2016 2017-05-18 Officiell statistik, hälso- och sjukvård
Statistik om kommunal familjerådgivning 2016 2017-05-22 Officiell statistik, socialtjänst
Statistik om aborter 2016 2017-05-22 Annan statistik, hälso- och sjukvård, databas
Statistik om insatser till vuxna personer med missbruk och beroende 2016 2017-05-29 Officiell statistik, socialtjänst, databas
Statistik om legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal 2016 2017-06-01 Officiell statistik, hälso- och sjukvård, databas
Statistik om ekonomiskt bistånd 2016 2017-06-26 Officiell statistik, socialtjänst, databas
Statistik om dödsorsaker 2016 2017-08-21 Officiell statistik, hälso- och sjukvård, databas
Statistik om sjukdomar behandlade i sluten vård 2016 2017-09-11 Officiell statistik, hälso- och sjukvård, databas
Statistik om diagnoser i öppen vård 2016 2017-09-11 Annan statistik, hälso- och sjukvård, databas
Statistik om operationer i sluten vård 2016 2017-09-11 Annan statistik, hälso- och sjukvård, databas
Statistik om operationer i öppen vård 2016 2017-09-11 Annan statistik, hälso- och sjukvård, databas
Statistik om psykiatrisk tvångsvård 2016 2017-09-15 Annan statistik, hälso- och sjukvård, databas
Statistik om rättspsykiatrisk vård 2016 2017-09-15 Annan statistik, hälso- och sjukvård, databas
Statistik om amning 2015 2017-09-18 Officiell statistik, hälso- och sjukvård, databas
Statistik om försörjningshinder och ändamål med ekonomiskt bistånd 2016 2017-09-22 Annan statistik, socialtjänst
Statistik om skador och förgiftningar behandlade i sluten vård 2016 2017-09-27 Officiell statistik, hälso- och sjukvård, databas
Statistik om legitimerad hälso- och sjukvårdspersonals arbetsmarknadsstatus 2015 2017-10-02 Officiell statistik, hälso- och sjukvård, databas
Statistik om spädbarnsföräldrars rökvanor 2015 2017-10-09 Officiell statistik, hälso- och sjukvård
Statistik om hjärtinfarkter 2016 2017-10-16 Officiell statistik, hälso- och sjukvård, databas
Statistik om stroke 2016 2017-10-30 Annan statistik, hälso- och sjukvård, databas
Statistik om skador bland barn 2016 2017-11-20 Annan statistik, hälso- och sjukvård
Statistik om graviditeter, förlossningar och nyfödda barn 2016 2017-12-04 Officiell statistik, hälso- och sjukvård, databas
Statistik om boendeinsatser, institutionsvård och anhörigstöd 2016 2017-12-15 Officiell statistik, socialtjänst, databas
Statistik om nyupptäckta cancerfall 2016 2017-12-18 Officiell statistik, hälso- och sjukvård, databas
Statistik om socialtjänstinsatser till barn och unga 2015 Datum ej fastställt Annan statistik, socialtjänst
Statistik om sysselsatta inom hälso- och sjukvården samt tandvården åren 2014-2030 - prognos Datum ej fastställt (hösten 2017) Annan statistik, hälso- och sjukvård
Statistik om vård för skador till följd av fyrverkerier 2015 Inställd Annan statistik, hälso- och sjukvård

Sök och avgränsa

Kontakt

Susanne Holland
075-247 35 30