Om Inspire

Inspire är ett EU-direktiv, som tagits fram för att ge bättre tillgång till offentlig geografisk data via tjänster på internet. Ett av skälen till initiativet är bland annat att möjliggöra analyser samt göra tjänsterna fria att användas av alla.

Lantmäteriet ansvarar för att samordna och ge stöd vid det nationella genomförandet av EU-direktivet Inspire. Direktivet innebär en europagemensam infrastruktur för geodata, som kan påverka miljöpolitik och miljöarbete.

Direktivet innehåller bestämmelser för hur man kan få tillgång, byta och använda offentliga geodata och definierar följande tjänster:

  • söktjänster för att se vilka data som finns tillgängliga inom Sverige och övriga EU-länder, du hittar metadata för kartskikt och visningstjänster på portalen geodata.se 
  • visningstjänster för att titta på ett kartskikt och få information om de objekt som ingår
  • nedladdningstjänster för att hämta och ladda ned kartskikt som shape-filer för att jobba vidare med.

Direktivet, som i grunden är ett miljödirektiv, består av flera teman och Socialstyrelsen har informationsansvar för delar av temat Människors hälsa och säkerhet. Vi ansvarar för följande områden:

  • sjukdomar
  • dödsorsaker
  • skador.