Vi använder kakor för att förbättra webbplatsen

Den här webbplatsen använder kakor (cookies) för att underlätta ditt besök och för att göra webbplatsen bättre. Läs mer om kakor./
/

Internationell statistik

Här hittar du information om den internationella statistik Socialstyrelsen bidrar till och vad den används till. Med statistikens hjälp kan man jämföra länder och göra djupare analyser av skillnaderna mellan dem.

Socialstyrelsen bidrar med statistik till flera internationella organ. Statistiken används sen som underlag till beslut och insatser på internationell nivå. Statistiken presenteras också så att du själv kan jämföra Sveriges vård och omsorg med andra länders. De organ vi framförallt bidrar med statistik till är:

  • Europiska Unionen (EU)
  • Organisationen för ekonomiskt samarbete (OECD)
  • Världshälsoorganisationen (WHO)
  • Nordiska medicinalstatistiska kommittén (NOMESKO)
  • Nordiska socialstatistiska kommittén (NOSOSCO)

Tolkningar av termer kan försvåra jämförelser

Det kan ibland vara svårt att jämföra statistik från olika länder, eftersom definitioner, tolkning av termer och underliggande data ofta skiljer sig åt både mellan länder och internationella organisationer. EU, OECD och WHO arbetar därför för att harmonisera definitioner och statistikinsamling på flera områden.