/
/

För utvecklare

Den här sidan vänder sig till utvecklare som vill och kan hämta större datamängder med hjälp av till exempel en lokal databas. Mer information om filernas innehåll kan du läsa i read-me-filerna som finns med i ZIP-filerna.

ZIP-filer där alla år finns med i CSV-filerna

Filnamn Komprimerad storlek Storlek Antal CSV-filer
Statistikdatabasen - dödsorsaker - 1997-2016.zip 166 MB 1,88 GB 7 st
Statistikdatabasen - läkemedel - 2006-2016.zip 631 MB 5,94 GB 12 st
Statistikdatabasen - ekonomiskt bistånd - 1990-2016.zip 4 MB 25 MB 14 st
Statistikdatabasen - graviditeter, förlossningar och nyfödda - 1973-2015.zip 3 MB 25 MB 10 st
Statistikdatabasen - yttre orsaker till skador och förgiftningar - barn - 2001-2016.zip 30 MB 303 MB 12 st
Statistikdatabasen - yttre orsaker till skador och förgiftningar - vuxna - 2001-2016.zip 81 MB 842 MB 12 st

 

ZIP-filer där CSV-filerna är uppdelade per år

Filnamn Komprimerad storlek Storlek Antal CSV-filer
Statistikdatabasen - dödsorsaker - 1997-2016 - årsfiler.zip 166 MB 1,88 GB 45 st
Statistikdatabasen - läkemedel - 2006-2016 - årsfiler.zip 631 MB 5,94 GB 82 st

Källhänvisning

När du använder våra uppgifter måste du ange oss som källa. Skriv då så här: Dödsorsaker [Socialstyrelsens statistikdatabas]. Stockholm: Socialstyrelsen. [citerad: datum och klockslag].