/
/

För utvecklare

Den här sidan vänder sig till utvecklare som vill och kan hämta större datamängder med hjälp av till exempel en lokal databas. Mer information om filernas innehåll kan du läsa i read-me-filerna som finns med i ZIP-filerna.

Du kan även hitta api:er som går att använda för att göra uttag från Socialstyrelsen statistikdatabas här.

 

ZIP-filer där alla år finns med i CSV-filerna

Filnamn Komprimerad storlek Storlek Antal CSV-filer
Statistikdatabasen - dödsorsaker
- 1997–2017.zip
174 MB 1,97 GB 7 st
Statistikdatabasen - läkemedel
- 2006–2017.zip
791 MB 7,60 GB 13 st
Statistikdatabasen - ekonomiskt bistånd
- 1990–2017.zip
4 MB 25 MB 14 st
Statistikdatabasen - graviditeter, förlossningar och nyfödda - 1973–2015.zip 3 MB 25 MB 10 st
Statistikdatabasen - yttre orsaker till skador och förgiftningar - barn - 2001–2017.zip 39 MB 436 MB 13 st
Statistikdatabasen - yttre orsaker till skador och förgiftningar - vuxna - 2001–2017.zip 105 MB 1,17 GB 13 st

 

ZIP-filer där CSV-filerna är uppdelade per år

Filnamn Komprimerad storlek Storlek Antal CSV-filer
Statistikdatabasen - dödsorsaker
- 1997–2017 - årsfiler.zip
174 MB 1,97 GB 45 st
Statistikdatabasen - läkemedel
- 2006–2017 - årsfiler.zip
791 MB 7,60 GB 101 st

Källhänvisning

När du använder våra uppgifter måste du ange oss som källa. Skriv då så här: Dödsorsaker [Socialstyrelsens statistikdatabas]. Stockholm: Socialstyrelsen. [citerad: datum och klockslag].