Flyktingsituationen

Samlat stödmaterial och information för dig som i ditt arbete inom hälso- och sjukvården eller socialtjänsten möter nyanlända flyktingar. Läs mer om vård och omsorg för asylsökande och andra flyktingar.

/

Statistik

Socialstyrelsen publicerar statistik om folkhälsa, hälso- och sjukvård och socialtjänst.

Statistiken finns tillgänglig i olika former, bland annat som rapporter, databaser, färdiga tabeller och diagram. Dessutom tar vi fram specialstatistik efter beställningar från användare. I vår publiceringskalender för officiell statistik ser du när vi publicerar våra statistikrapporter.

Vill du få reda på när vi publicerat en statistikrapport? Prenumerera då på vårt RSS-flöde för statistikrapporter:

Statistikrapporter

För att få nyheter om statistik och andra områden som Socialstyrelsen arbetar med, prenumenera på vårt nyhetsbrev.

Huvuddelen av statistiken hämtas från Socialstyrelsens egna hälsodataregister och socialtjänstregister samt dödsorsaksregistret, men på vissa områden görs särskilda statistikinsamlingar.