/

Statistik

Socialstyrelsen publicerar statistik om folkhälsa, hälso- och sjukvård och socialtjänst.

Statistiken finns tillgänglig i olika former, bland annat som rapporter, databaser, färdiga tabeller och diagram. Dessutom tar vi fram specialstatistik efter beställningar från användare.

Huvuddelen av statistiken hämtas från Socialstyrelsens egna hälsodataregister och socialtjänstregister samt dödsorsaksregistret, men på vissa områden görs särskilda statistikinsamlingar.