/
/

Om Socialstyrelsens författningssamling (SOSFS)

Socialstyrelsens författningssamling (SOSFS) innehåller författningar utgivna av Socialstyrelsen och Rättsmedicinalverket.

Författningssamlingen innehåller föreskrifter, allmänna råd och kungörelser. Föreskrifter är bindande regler medan allmänna råd är rekommendationer för hur lagar, förordningar och föreskrifter kan eller bör tillämpas. Kungörelser är oftast upphävanden av allmänna råd. 

Tryckta versioner och prenumeration

SOSFS består av två serier: medicinalförfattningar SOSFS (M) och socialförfattningar SOSFS (S).

Prenumeration på 

  • M-serien kostar 533 kronor per år inklusive moms (502 kronor exklusive moms)
  • S-serien 193 kronor  per år inklusive moms (182 kronor exklusive moms)
  • båda 673 kronor per år inklusive moms (634 kronor exklusive moms).

Prenumerationer på SOSFS beställs hos Socialstyrelsens publikationsservice via e-post publikationsservice@socialstyrelsen.se eller fax 035-19 75 29.

Förändringar i utgivning och prenumerationer den 1 juli

Från och med den 1 juli 2015 ges Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd ut i en ny författningssamling: HSLF-FS, vilket står för Gemensamma författningssamlingen avseende hälso- och sjukvård, socialtjänst, läkemedel, folkhälsa m.m. Läs mer om den nya författningssamlingen.

Inte längre uppdelat i ämnesområden

I samband med övergången till HSLF-FS försvinner möjligheten att prenumerera på enbart medicinalförfattningar (M) respektive socialförfattningar (S). Du som vill påbörja en prenumeration efter 1 juli får samtliga författningar som Socialstyrelsen ger ut.

Kontakt

Kontaktformulär för juridiska frågor

Prenumerationer på SOSFS beställs hos Socialstyrelsens publikationsservice via e-post publikationsservice@
socialstyrelsen.se

eller fax 035-19 75 29.