Flyktingsituationen

Samlat stödmaterial och information för dig som i ditt arbete inom hälso- och sjukvården eller socialtjänsten möter nyanlända flyktingar. Läs mer om vård och omsorg för asylsökande och andra flyktingar.

/
/

Gemensamma författningssamlingen (HSLF-FS)

Från och med 1 juli 2015 ges Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd ut i en gemensam författningssamling (HSLF-FS) tillsammans med sex andra myndigheter inom området hälso- och sjukvård, socialtjänst, läkemedel och folkhälsa.

HSLF-FS står för Gemensamma författningssamlingen avseende hälso- och sjukvård, socialtjänst, läkemedel, folkhälsa m.m. Föreskrifter och allmänna råd som utgivits före den 1 juli 2015 ingår i den nya författningssamlingen men behåller sina tidigare namn.

Läs mer om HSLF-FS

En förteckning över och länkar till samtliga myndigheters författningar inom HSLF-FS finns på kunskapsguiden.se.

Författningssamlingen innehåller föreskrifter, allmänna råd och kungörelser. Föreskrifter är bindande regler medan allmänna råd är rekommendationer för hur lagar, förordningar och föreskrifter kan eller bör tillämpas. Kungörelser är oftast upphävanden av allmänna råd.

Prenumeration och beställning av tryckta versioner

Socialstyrelsens författningar finns att ladda ner gratis i pdf-format men kan också beställas i tryckt version.Prenumerationer på tryckta versioner av Socialstyrelsens författningar inom HSLF-FS beställs hos Socialstyrelsens publikationsservice via e-post: publikationsservice@socialstyrelsen.se eller fax: 035-19 75 29

Kostnaden är 673 kronor per år inklusive moms (634 kronor exklusive moms).

Prenumerera på information om nya författningar

För dig som vill få löpande information om Socialstyrelsens nya författningar finns möjligheten att prenumerera på detta via myndighetens nyhetsbrev. Nyhetsbrevet skickas regelbundet ut via e-post och du kan själv välja vilka intresseområden du vill ta del av.

Anmäl dig till nyhetsbrevet.

Kontakt

Kontaktformulär för juridiska frågor

Beställ prenumerationer på Socialstyrelsens författningar inom HSLF-FS via e-post: publikationsservice@
socialstyrelsen.se

eller fax: 035-19 75 29.

Mer hos oss

kunskapsguiden.se har länkar till samtliga myndigheters författningar inom HSLF-FS

Numeriskt register över gällande författningar som Socialstyrelsen utfärdat

Mer hos andra

Lagrummet.se