/
/

Om Socialstyrelsens författningssamling (SOSFS)

Socialstyrelsens författningssamling (SOSFS) innehåller författningar utgivna av Socialstyrelsen och Rättsmedicinalverket.

Författningarna utgår från gällande lagar och förordningar. De består av föreskrifter, allmänna råd och kungörelser. Föreskrifter är bindande regler medan allmänna råd är rekommendationer för hur lagar, förordningar och föreskrifter ska tillämpas. Kungörelser är oftast upphävanden av allmänna råd. 

Tryckta versioner och prenumeration

SOSFS består av två serier: medicinalförfattningar SOSFS (M) och socialförfattningar SOSFS (S).

Prenumeration på 

  • M-serien kostar 533 kronor per år inklusive moms (502 kronor exklusive moms)
  • S-serien 193 kronor  per år inklusive moms (182 kronor exklusive moms)
  • båda 673 kronor per år inklusive moms (634 kronor exklusive moms).

Prenumerationer på SOSFS beställs hos Socialstyrelsens publikationsservice via e-post publikationsservice@socialstyrelsen.se eller fax 035-19 75 29.