Vi använder kakor för att förbättra webbplatsen

Den här webbplatsen använder kakor (cookies) för att underlätta ditt besök och för att göra webbplatsen bättre. Läs mer om kakor./
/

Gemensamma författningssamlingen (HSLF-FS)

Från och med 1 juli 2015 ges Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd ut i en gemensam författningssamling (HSLF-FS) tillsammans med sex andra myndigheter inom området hälso- och sjukvård, socialtjänst, läkemedel och folkhälsa.

HSLF-FS står för Gemensamma författningssamlingen avseende hälso- och sjukvård, socialtjänst, läkemedel, folkhälsa m.m. Föreskrifter och allmänna råd som utgivits före den 1 juli 2015 ingår i den nya författningssamlingen men behåller sina tidigare namn.

Läs mer om HSLF-FS

En förteckning över och länkar till samtliga myndigheters författningar inom HSLF-FS finns på kunskapsguiden.se.

Författningssamlingen innehåller föreskrifter, allmänna råd och kungörelser. Föreskrifter är bindande regler medan allmänna råd är rekommendationer för hur lagar, förordningar och föreskrifter kan eller bör tillämpas. Kungörelser är oftast upphävanden av allmänna råd.

Prenumeration och beställning av tryckta versioner

Socialstyrelsens författningar finns att ladda ner gratis i pdf-format men kan också beställas i tryckt version.Prenumerationer på tryckta versioner av Socialstyrelsens författningar inom HSLF-FS beställs hos Socialstyrelsens publikationsservice via e-post: publikationsservice@socialstyrelsen.se. Kostnaden per år är 1 500 kronor inklusive moms.

Prenumerera på information om nya författningar

För dig som vill få löpande information om Socialstyrelsens nya författningar finns möjligheten att prenumerera på detta via myndighetens nyhetsbrev. Nyhetsbrevet skickas regelbundet ut via e-post och du kan själv välja vilka intresseområden du vill ta del av.

Anmäl dig till nyhetsbrevet.

Kontakt

Kontaktformulär för juridiska frågor

Beställ prenumerationer på Socialstyrelsens författningar inom HSLF-FS via e-post: publikationsservice@
socialstyrelsen.se

Mer hos oss

kunskapsguiden.se har länkar till samtliga myndigheters författningar inom HSLF-FS

Förteckning över den 1 januari 2018 gällande författningar m.m. som Socialstyrelsen beslutat

Mer hos andra

Lagrummet.se