Smittskyddverksamhet till Folkhälsomyndigheten

Den 1 juli flyttar delar av Socialstyrelsens verksamhet inom smittskydd till Folkhälsomyndigheten.
Läs mer om förändringen
.

Basala hygienrutiner

Den mest grundläggande åtgärden för att förebygga vårdrelaterade infektioner inom alla former av vård och omvårdnad är att vårdpersonal av alla kategorier konsekvent tillämpar basala hygienrutiner i sitt arbete.

Socialstyrelsens föreskrifter

Socialstyrelsens föreskrifter om basal hygien inom hälso- och sjukvården anger de krav som alla verksamheters lokala basala hygienrutiner ska vara grundade på. Följande gäller vid undersökning, vård och behandling eller annan direktkontakt med patienter:

 • Arbetskläderna ska ha korta ärmar.
 • Arbetskläderna ska bytas dagligen, eller vid behov oftare.
 • Händerna och underarmarna ska vara fria från armbandsur och smycken.
 • Händerna ska desinfekteras med ett alkoholbaserat handdesinfektionsmedel, eller något annat medel med motsvarande effekt, omedelbart före och efter varje direktkontakt med en patient.
 • Händerna ska desinfekteras både före och efter användning av handskar.
 • Händerna ska, om de är synligt smutsiga, tvättas med vatten och flytande tvål innan de desinfekteras.
 • Vid vård av en patient med gastroenterit ska händerna alltid tvättas med vatten och flytande tvål före desinfektion.
 • Händer som har tvättats ska vara torra innan de desinfekteras.
 • Ett engångsförkläde av plast eller en skyddsrock ska användas, om det finns en risk för att arbetskläderna kommer i kontakt med kroppsvätskor eller annat biologiskt material.
 • Skyddshandskar för engångsbruk ska användas vid kontakt med eller risk för kontakt med kroppsvätskor eller annat biologiskt material.
 • Skyddshandskarna ska tas av direkt efter ett arbetsmoment och bytas ut mellan olika arbetsmoment.

Observera
Genom en föreskriftsändring den 29 okt 2014 (SOSFS 2014:11) beslöts att vid undersökning, vård och behandling eller annan direktkontakt med patienter med misstänkt eller säkerställd ebolainfektion får undantag göras från bestämmelserna ovan, om det är nödvändigt för att begränsa risken för överföring av smitta.

Via länken nedan kan du läsa hela föreskriften: 

Arbetsmiljöverkets föreskrifter 

När det gäller personalens skydd mot smitta har Arbetsmiljöverket gett ut föreskrifter, bland annat: