Smittskyddverksamhet till Folkhälsomyndigheten

Den 1 juli flyttar delar av Socialstyrelsens verksamhet inom smittskydd till Folkhälsomyndigheten.
Läs mer om förändringen
.

/
/
/

Vaccination av barn

Alla barn i Sverige har rätt till vaccination mot ett antal allvarliga sjukdomar genom barn- och skolhälsovården. Vissa barn, som löper ökad risk för smitta eller som riskerar att bli extra svårt sjuka, erbjuds dessutom vaccination mot några andra sjukdomar.

Läs mer om programmets två delar via länkarna här nedan:

I Sverige finns inga krav på obligatorisk vaccination. Barnets målsman som avgör om barnet ska vaccineras eller inte.

Informationsmaterial

Socialstyrelsen har informationsmaterial om vaccinationer som kan användas i barnhälsovården och elevhälsan.

Hur tar man reda på vilka vaccinationer man fick som barn?

Om man inte har kvar sitt vaccinationskort är man hänvisad till att kontakta det ställe där vaccinationerna gavs för att se om journalen finns kvar. Barnhälsovårdsjournalen brukar följa med upp till skolan och sedan stanna i den skola man gick i när man slutade grundskolan. För såväl barn- och skolhälsovård som vaccinationsmottagningar gäller normala journalhanteringslagar. Det innebär att om det gått lång tid så är det inte säkert att dokumentationen finns kvar. Om man vet med sig att föräldrarna har följt det program som gällde när man var barn går det att få en viss vägledning genom en tabell på Folkhälsomyndighetens webbplats som visar hur vaccinationsprogrammet har sett ut genom tiderna.