/
/
/

Vaccination av barn

Alla barn i Sverige har rätt till vaccination mot ett antal allvarliga sjukdomar genom barn- och skolhälsovården. Vissa barn, som löper ökad risk för smitta eller som riskerar att bli extra svårt sjuka, erbjuds dessutom vaccination mot några andra sjukdomar.

Läs mer om programmets två delar via länkarna här nedan:

I Sverige finns inga krav på obligatorisk vaccination. Barnets målsman som avgör om barnet ska vaccineras eller inte.

Informationsmaterial

Socialstyrelsen har informationsmaterial om vaccinationer som kan användas i barnhälsovården och elevhälsan.

Kontakt

Juridiska frågor

Tolkning av föreskrifter, ordinationsrätt med mera
Upplysningstjänsten
075-247 30 00

Övriga frågor

Vacciner, vaccinationsprogram med mera
Kontaktpersoner för vaccinationer