/
/
/

Upphandling av SK-kurser 2017

29 mars 2016 var sista datum för att lämna in anbud för SK-kurser 2017. Den 13 maj skickade Socialstyrelsen ut tilldelningsbeslut.

I tilldelningsbeslutet står det vilken leverantör som har fått kontrakt inom respektive ramavtalsområde.

Nästa steg: teckna avtal och avropa ramavtal

Nästa steg är att teckna avtal med de leverantörer som har fått kontrakt. Vår ambition är att upprätta avtalen före sommaren och att avropa från ramavtalen under hösten 2016 och våren 2017.

Köpa in ytterligare kurser

Eftersom vi inte fått anbud på samtliga ramavtalsområden i upphandlingen, ser vi nu över om vi behöver köpa in ytterligare kurser (en så kallad kompletterande anskaffning).

Vi kommer att ta kontakt med berörda leverantörer om vi ska köpa in ytterligare kurser.