/
/

Upphandling av SK-kurser

På den här sidan hittar du övergripande information om upphandlingen av SK-kurser.

SK-kurser 2019–2022

Socialstyrelsen har genomfört vissa förändringar av upphandlingsförfarandet. Syftet är att förenkla och underlätta administration och planering för kursleverantörer och kursgivare.

Upphandlingsförfarandet innebär följande:

  • Under hösten 2017 upphandlade Socialstyrelsen potentiella SK-kursleverantörer.
  • Upphandlingen resulterade i att vi tecknade ramavtal på upp till 4 år (2018–2021) med flera olika kursleverantörer. Detta så att myndighetens efterfrågan på kurser kan tillgodoses under kursåren 2019-2022.
  • Under början av 2018 avropar vi kurser från ramavtalet. Vid avropstillfället kommer ramavtalsleverantörerna att få förfrågan från oss gällande kursområden som vi efterfrågar för kursåret 2019. Villkor och krav för avrop kommer att specificeras i respektive avropsförfrågan.
  • Därefter kommer ramavtalsleverantörerna att få avropsförfrågningar inför varje nytt kursår under den period som ramavtalet gäller.

Socialstyrelsen anordnade under september 2017 informationsträffar för potentiella SK-kursleverantörer. Här kan du ta del av den presentation som visades och av vanligt förekommande frågor och svar om upphandlingen.

SK-kurser 2018

Vi har inte genomfört någon ny upphandling inför kursåret 2018, utan avropar kurser främst från de ramavtal som tecknades inför 2017.