/
/

Upphandling av SK-kurser

På den här sidan hittar du generell information om upphandlingen av SK-kurser.

SK-kurser 2019–2022

Nu är upphandlingen av ramavtal för SK-kurser 2019-2022 annonserad i upphandlingsverktyget Visma Tendsign. Sista dag att lämna anbud är måndagen den 6 november klockan 23.59.

Klicka här för att komma till Tendsign. När du har loggat in i Tendsign söker du på upphandlingsnamnet ”Upphandling av ramavtal för SK-kurser
2019-2022".

Inför upphandlingen har Socialstyrelsen genomfört vissa förändringar av upphandlingsförfarandet. Syftet är att förenkla och underlätta administration och planering för kursleverantörer och kursgivare.

Upphandlingsförfarandet innebär följande:

  • Vi upphandlar potentiella SK-kursleverantörer under hösten 2017. I detta första skede innehåller upphandlingen inte förfrågningar om specifika kursområden.
  • Upphandlingen resulterar i att vi, efter kvalificering och utvärdering av anbud, tecknar ramavtal på upp till 4 år (2018–2021) med flera olika kursleverantörer. Detta så att myndighetens efterfrågan på kurser kan tillgodoses under avtalstiden.
  • Vi kommer därefter att avropa kurser från ramavtalet under början av 2018. Vid avropstillfället kommer ramavtalsleverantörerna att få förfrågan från oss gällande kursområden som vi efterfrågar för kursåret 2019. Villkor för avrop kommer att specificeras vid avropsförfrågan.
  • Därefter kommer ramavtalsleverantörerna att få avropsförfrågan inför varje nytt kursår under den period som ramavtalet gäller.
  • Leverantörer som inte har tecknat ramavtal med oss kommer inte att få avropsförfrågan angående att hålla SK-kurs
  • Det är viktigt att delta i upphandlingen under hösten 2017 om man är intresserad av att bli SK-kursleverantör, för att därigenom ha möjlighet att teckna ramavtal för kursåren 2019–2022.

Förberedelser för den som är intresserad av att bli SK-kursleverantör:

  • Ta reda på hur rutinerna för anbudslämning ser ut i er organisation eller ert företag. Om ni tillhör en stor organisation rekommenderar vi att ni på förhand undersöker vem i organisationen som ansvarar för att skicka in anbud. Socialstyrelsen kommer endast att utvärdera ett (1) anbud/leverantör. Därför är det viktigt med intern samordning inom organisationen. Kursansvariga inom samma organisation (med samma organisationsnummer) tillhör samma leverantör.
  • Skaffa ett kostnadsfritt användarkonto i Visma Tendsign. Via länken hittar du även användarmanualer och support.
  • Anmäl er till Socialstyrelsens utskickslista med information om upphandling av SK-kurser för att vara säkra på att ni är uppdaterade om information kring upphandlingen.
  • Håll er uppdaterade med information som kontinuerligt publiceras på denna webbsida.

Socialstyrelsen anordnade under september 2017 informationsträffar för potentiella SK-kursleverantörer. Här kan du ta del av den presentation som visades och av vanligt förekommande frågor och svar om upphandlingen.

SK-kurser 2018

Vi kommer inte att göra någon ny upphandling inför kursåret 2018, utan avropar kurser främst från de ramavtal som tecknades inför 2017.