/
/
/

Verksamhetsstyrning och evidensbaserat kvalitets- och förbättringsarbete inom hälso- och sjukvårdens organisation

  • Titel: Verksamhetsstyrning och evidensbaserat kvalitets- och förbättringsarbete inom hälso- och sjukvårdens organisation
  • Startdatum: 2016-04-04
  • Slutdatum: 2016-04-05
  • Målgrupp: Oavsett specialitet, Akutsjukvård, Allergologi, Allmänmedicin, Anestesi och intensivvård, Arbets- och miljömedicin, Barn- och ungdomsallergologi, Barn- och ungdomskirurgi, Barn- och ungdomsmedicin, Barn- och ungdomsneurologi med habilitering, Barn- och ungdomspsykiatri, Barnkardiologi, Barnonkologi, Bild- och funktionsmedicin, Endokrinologi och diabetologi, Geriatrik, Gynekologisk onkologi, Handkirurgi, Hematologi, Hud- och könssjukdomar, Hörsel- och balansrubbningar, Infektionsmedicin, Internmedicin, Kardiologi, Kirurgi, Klinisk bakteriologi och virologi, Klinisk farmakologi, Klinisk fysiologi, Klinisk genetik, Klinisk immunologi och transfusionsmedicin, Klinisk kemi, Klinisk neurofysiologi, Klinisk patologi, Kärlkirurgi, Lungsjukdomar, Medicinsk gastroenterologi och hepatologi, Medicinska njursjukdomar, Neonatologi, Neurokirurgi, Neurologi, Neuroradiologi, Nuklearmedicin, Obstetrik och gynekologi, Onkologi, Ortopedi, Plastikkirurgi, Psykiatri, Rehabiliteringsmedicin, Reumatologi, Rättsmedicin, Rättspsykiatri, Röst- och talrubbningar, Smärtlindring, Socialmedicin, Thoraxkirurgi, Urologi, Ögonsjukdomar, Öron-, näs- och halssjukdomar
  • Ort: Stockholm
  • Ansökan: Sista ansökningsdag för vårens kurser är 1 oktober 2015
  • Kursnummer: 6.1.16
  • Kursmöte:

Sammanfattning av kursen och dess syfte

Syftet med kursen är att ge kunskaper inom hälso- och sjukvårdens organisation och aktörer, samt ge dig som deltagare förutsättningar att bedriva ett framgångsrikt kvalitets- och förbättringsarbete.

Kursen omfattar bl.a. sjukvårdens olika världar, förändringsprocesser samt konkreta verktyg för verksamhetsutveckling och flödesorientering. Genom kursen får du som deltagare både teoretiska och praktiska förutsättningar för att kunna bedriva kvalitets- och förbättringsarbete i din egen verksamhet.

Turordning

Rak turordning.

Delmål angivna av kursgivare (enligt SOSFS 2008:17)

Kärlkirurgi, Socialmedicin samt Akutsjukvård delmål 17, 19
Arbets- och miljömedicin delmål 18, 21
Samtliga resterande specialiteter delmål 18, 20

Kursens mål

Efter genomförd kurs kommer du som deltagare att ha uppnått följande:

1. Ökad insikt i hälso- och sjukvårdens organisation, styrning och regelverk
2. Ökad förståelse för vad som är speciellt med förändringsprocesser i vården
3. Ökad kunskap om principerna och evidensen för verksamhetsutveckling inom sjukvården
4. Insyn i och förståelse för hur förbättrings- och kvalitetsarbetet ser ut i det egna landstinget
5. Ökad förståelse för och övning i att använda verktyg för att planera och genomföra ett eget kvalitets- och utvecklingsarbete
6. Ökad kunskap i processutveckling och ha provat på att kartlägga processer

Kursens innehåll och upplägg

Utbildningen sker huvudsakligen i seminarieform. Vid varje utbildningstillfälle blandas lärarledda seminarier med grupparbete och interaktiva övningar. Seminarierna leds av experter och sakkunniga inom hälso- och sjukvårdens organisation, verksamhetsutveckling och förändringsprocesser. Föreläsningar omfattar såväl teorier från organisationsutvecklingsfältet som praktiska exempel i verksamhetsutveckling. Som deltagare använder du dina egna erfarenheter genom att under kursens gång arbeta med exempel från din vardag.

Kurstillfällena omfattar två heldagar à 8 timmar. Du förväntas utöver detta arbeta med en inlämningsuppgift ca 8 timmar varav en del förberedelse och en del mellan kurstillfällena.

Kringkostnader

Kostnader för lunch och ev. resa tillkommer för deltagarna.

Antal deltagare

30

Krav för godkänd kurs

Efter avslutad kurs diplomeras kursdeltagare som genomfört följande obligatoriska moment:

  • Närvaro vid seminarier
  • Godkänd inlämningsuppgift

Kontaktperson

Niklas Källberg, niklas.kallberg@helseplan.se

 0706-55 19 73

Kursansvarig

Niklas Källberg, ekonomie doktor, Handelshögskolan i Stockholm. Partner, Helseplan,
Helseplan Consulting Group AB.

 

Kontakt

Socialstyrelsen

Charlotte Amilon
075-247 36 43

Tobias Lindquist
075-247 32 09

Om du har frågor om enskilda kurser, kontakta kursgivaren.